PORTRAIT : Ny volana jona 2018 i Faranah no tonga tato amin’ny Grandir à Antsirabe, maso vaon’ny fikambanana. Tsy misaraka amin’ny fankan-tsary ny tovolahy satria iny no angady entiny miasa. Izy no mandrakitra ho sary ireo hetsika sy atrikasa maro ataon’ny fikambanana. Tsy izay ihany, fa maka ireo sary ilain’ny « agence de voyage solidaires Rencontre avec Dago » (agence eto an-toerana izay mandrotsaka manontolo ho an’ny Grandir à Antsirabe ny tombombarotrany) ihany ko izy sy ny réseau OSCAPE.

Favicon Grandir Ailleurs Inona daholo ry Faranah no tena anjara asanao ?

Mandrakitra ho sary na horonan-tsary ireo atrikasa sy hetsika rehetra karakarain’ny fikambanana. Rehefa vita ny fangalana sary dia mandamina sy mifantina ary manatsara azy ireo, io no tena andaniako fotoana lava. Tena zava-dehibe tokoa io asa io satria manampy be dia be ireo mpiara-miasa ahita mora ny sary ilainy hampiasana amin’ireo tatitra maro samihafa na alefa any amin’ireo tambazotra sosialy.

Favicon Grandir Ailleurs Fa inona no nanosika anao hiasa ato amin’ny fikambanana ?

Rehefa nahavita fianarana momba ny multimédia izay nataoko nandritra ny 3 taona aho, dia naniry ny hampihatra ny fahaizana noratoviko amin’ireny fikambanana miasa ho an’ny fiarahamonina ireny. Nanaitra sy nahasarika ahy mihintsy ny asa ataon’ny Grandir à Antsirabe ka izany no mahatonga ahy eto !

Favicon Grandir Ailleurs Ho avy manao ahoana ary no irinao ho an’ny fikambanana ?

Maniry aho hoe ho fantatra manerana an’ny Madagasikara ny asa ataon’ny Grandir à Antsirabe !

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Hoy aho hoe, Soavaly. Sady afaka miara-miasa amin’ny olona ny soavaly no tsy very koa raha miasa irery, fahaiza-manao ananako tsara.

Lire aussi :   Portrait Mathilde

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha héros ?

Mety hoe tsy dia miavaka loatra ny valin-teniko fa « Superman » ny ahy, hamonjy ny olona.

Favicon Grandir Ailleurs Raha zavatra indray ?

Penina, ahafahako mametraka ho tadidy ny zavatra tsapako rehetra.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra ratsy ary e ?

Saro-kenatra.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra tsara ?

Tia karokaroka, ilaina be mihintsy amin’ny maha mpaka sary ny tena. Mila mandry ilika sy mandinika tsara ary mikaroka vao mahavita maka sary tsara.

Favicon Grandir AilleursAry raha teny filamatra kosa ?

Misy, mitovy amiko tsara : « les folies sont les seules choses qu’on ne regrette jamais »

Teny farany ary e!

Mahafinaritra ny miara-miasa amin’ny ekipa ato satria sady mahay mifampitondra dia mampazoto miasa no mahay mijery ny lafin-javatra tsara amin’izay atao ! Mazotoa be daholo !

Fivoahana niaraka tany

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

Lire aussi :   Portrait Elysé
lire plus

Portrait/ Faranah, ilay ao ambadikin’ny fakan-tsary