Sary : Ny sekoly EPP Ivory talohan’ny fanamboarana sy rehefa vita

Isaky ny alatsinainy alina dia mandeha manatona ireo ankizy matory eny amin’ny lalana ireo ekipa mpilatsaka an-dalambe amin’ny alina. Andao hamantatra ireo fanomanana ataon’izy ireo mandritra iny alina iny.

EKIPA MIRINDRA

Aminin’ny 5ora ! miala eny am-piasana daholo ireo ekipa maraude mihazo ny lalana makany amin’ny « Maison de Grandira ». Avy hatrany dia any an-dakozia mikarakara ny sakafo ariva sy ny farilac ary dité, ho an’ireo ankizy matory eny amin’ny lalana.

Mialohan’ny rehetra dia efa manomana hetsika hatao amin’ireo ankizy mandritry ny maraude ireo mpanabe. Lalao maro no aroso amin’izany, toy ny « Raha ianao izao no… ? ».

Misy ihany koa ny fifampiresahana atao in-dray isam-bolana ary fanentanana in-droa isam-bolana. Arakaraky ny isan’ny ankizy, ny fihainoan’izy ireo, ny isan’ny fitsaboana madinidinika atao amin’izy ireo no isafidianan’ireo mpanabe ny zavatra atao.

HAFANAO NY VILANY !!

Tamin’iny alina iny tao an-dakozia dia i Toky ny lohandohan’ny mpisorona. Henan-kisoa sy anana no laoka, nasiana angivy kely, miaraka ain’ny ro matsatso sy lasary voatabia.

Ekipa ao an-dakozia

manomana farilac

roa hafa manomana ny farilac. Ity sakafo izay tena ankafizin’ny ankizy dia ahitana varim-bazaha misy ronono afangaro rano mafana, asiana siramamy kely ary atao marihitra tsara. Malaza eto an-toerana io fanampin-tsakafo io amin’ny fitomboan’ny zaza. Atao anaty tavoahangy avy eo ny farilac sy ny dité. Manjaka tokoa ny firahalahiana ao an-dakozia. Mihirahira, mandihy miaraka amin’ny ngadona. Hita soritra eny amin’ny endrik’ireo akipa ny fahavitrihana

 

 

LASA ARY … !

Vita ny fikarakarana, miara-misakafo ny ekipa. Vonona ny handeha ny ekipa rehefa avy nisakafo ka voky tsara iny.

Tamin’io alatsinainy io dia nahitana mpanabe 3, olona roa niofana manokana tamin’ny fanabeazana ara-pananahana antsoina hoe « Pairs éducateurs » ary mpilatsaka an-tsitra-po iray manara-maso. Mba tsy hanelingelenana ny asan’ireo mpanabe ary mba tsy hanakorontanana ireo ankizy dia noferana ho roa ihany ny olona avy ivelany mahazo mandeha maraude. Ireo mpitsidika vaovao dia manao sonia ny fitsipika tsotsotra tsy maintsy arahina (tsy mahazo maka sary, tsy mahazo mizara vola na sakafo, tsy mihinan-kanina na misotro na mifoka, tsy mahazo mamoaka ny mombamoban’ireo ankizy…) ary afaka maka fotoana manokana mialoha miaraka amin’ireo mpanabe raha misy fanontaniana.

fiaraha-misakafo

Teny an-dalana dia naka olona telo hafa ny ekipa, ny roa amin’izy ireo dia mpitsabo avy ao amin’ny toera-pitsaboan’ny Aromathérapie Sans Frontière. Tena ilaina ny fanampian’izy ireo amin’ny fitsaboana ireo ankizy marary amin’ny alalan’ny fitsaboana voajanahary (raha azo atoa izany)

Feno ny ekipa, mampiditra fanamiana miloko volom-boasary, afaka manomboka ny maraude. Ho lava ny alina miandry azy ireo eny amin’ny lalan’Antsirabe…

mandritry ny maraude

« Maraude » : andao ho resahantsika !

« Maraude » : andao ho resahantsika !

Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina amin’ny 8 ka hatramin’ny 11 alina, ny Ekipa Mpirotsaka an-dalambe amin’ny Alina (Equipe Mobile d’Aide – EMA) avy ato amin’ny Grandir à Antsirabe dia mirotsaka eny an-dalambe manao « maraude ». Mamantatra sy mihaona amin’ireo ankizy matory eny an-dalana . Ny EMA dia mampisitraka ireo ankizy matory eny an-dalana fitsaboana, fanabeazana sy fanarahana ara-tsosialy eny amin’ny toerana iainan’izy ireo : eny amin’ny lalana.

lire plus
Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Nahafantatra ilay seho Ara-dalana #4 tamin’ny volana jolay lasa teo ianao? Ity indray ny andiany faha-5: ny Alarobia 02 oktobra tolak’andro lasa teo tao amin’ny “Salle d’oeuvre Catholique”no nanaovana ny izany, nampitondrana ny anarana hoe: Seho hoa n’ny Rehetra. Nafanan’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT sy ireo vahiny hafa ny sehatra ka dia tena nahafinaritra tsy nisy toy izany.

lire plus
Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

lire plus
« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

SOLIMEDA, fikambanana mpianatra ho mpitsabo avy any Amiens France, manao fanofanana sy fanentanana miompana amin’ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Tanora folo izy ireo no niorim-ponenana vetivety teto Antsirabe mandritra ny iray volana, nanao izany fizarana traikefa izany tamina fikambanana samihafa eto an-toerana, anisan’izany i Grandir à Antsirabe.
I Marion, mpirotsaka an-tsitrapo avy amin’ny Grandir Ailleurs no mitantara aminao ny zavatra hitany sy natrehany !

lire plus
Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Efa retsika teto kosa ny akon’ny seho tao amin’ny B’Art Haingo sy ny ny tao amin’ny Alliance française tamin’ny taona lasa e ? Dia indro indray ary ny ambangovangon’ny seho andiany faha-4 : tao amin’ny efitrano lehiben’ny kolejy la Providence, ny sabotsy 6 jolay lasa teo. Tolak’andro tao anaty mozika mafana arahana deboka aponga miredona, ravahana dihy mirindra, niarahana tamin’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT.

lire plus
Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Maro ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny fanentanana natao tamin’ireo mpanabe. Afaka nilaza hevitra sy nandrava finoanoam-poana samihafa toy ny hoe ny fampiasana kapaoty miteraka fahalemena eo amin’ny lehilahy. Sahy nametraka fanontaniana samihafa ny mpiofana: tsy nisy ny fadifady, tena nahafinaritra!

lire plus
Lire aussi :   Zo fototra ho an'ny ankizy ny miaina anivon'ny fianakaviany

Ny fanomanana ny maraude