Sary : Ny sekoly EPP Ivory talohan’ny fanamboarana sy rehefa vita

Ity tetik’asa fanamboara ity dia niarahana tamin’ny fikambanana SAKAFO. Io fikambanana io dia miara-miasa amin’ny fikambanana Grandir Ailleurs / Grandir à Antsirabe nanomboka ny taona 2011 tamin’ny alalan’ny fizarana sakafo maivana isan’andro ho an’ny mpianatra 1500, izay ahitana mofo sy akondro mba hazotoany mianatra.

Niitatra nakany amin’ny asa fanatsarana efitrano fianarana izany tetik’asa izany tamin’ny taona 2017, izay nahitana :

  • Fandokoana
  • Fanamboarana ireo varavarana simba
  • Fanamboarana ireo dablio rehetra simba
  • Fanoloana ireo solaitrabe miisa 19
  • Fanamboarana ny valin-drihana simba
  • Fanamboarana ireo tafo goaka

Sakafo sy Grandir à Antsirabe dia nahazo tolo-tanana avy amin’ny mpianatra miisa 9, ny salan-taonan’izy ireo dia 19 katramin’ny 21 taona. Ny tanjon’izy ireo : Nanangona vola izay betsaka indrindra tratra mba hanamboarana ny efitranon’ny sekoly Ivory izay tafiditra ao anatin’ny tetik’asa fampandrosoana ifotony an’ny fikambanana . Ny vola azo dia nitentina 7,8 tapitrisa Ariary.

Ny asa dia nanomboka ny taom-pialan-tsasatra 2017. Ireo mpiasa sy ireo matihanina malagasy dia nampian’ireo mpianatra injeniera 9 hafa avy any amin’ny sekoly CESI Parisy sy tanora mpitsidika avy amin’ny Grandir Aventure izay tonga nifandimby.

Ny tanjona ? Hanatsarana ny seha-pampianarana eny amin’ny sekolim-panjakana mba ahafahan’ireo ankizy avy amin’ny fianakaviana sahirana misitraka fanabeazana manara-penitra amin’ny toerana mendrika izany ary mba ahavitany ny fianarana eny amin’ny ambaratonga fototra fa tsy miasa eny amin’ny lalana.

Nanomboka tamin’ny faran’ny volana janoary 2018, ireo mpianatra 1500 sy mpampianatra ao Ivory dia afaka misitraka ireo efitra 19 izay navaozina ahafahana mianatra sy mampianatra tsara. Mendrika tokoa izany ary mankasitraka ireo rehetra nanome tanana tamin’izany !

 ARAHO AN-TSARY : 

Porte et fenêtre avant après

 

« Maraude » : andao ho resahantsika !

« Maraude » : andao ho resahantsika !

Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina amin’ny 8 ka hatramin’ny 11 alina, ny Ekipa Mpirotsaka an-dalambe amin’ny Alina (Equipe Mobile d’Aide – EMA) avy ato amin’ny Grandir à Antsirabe dia mirotsaka eny an-dalambe manao « maraude ». Mamantatra sy mihaona amin’ireo ankizy matory eny an-dalana . Ny EMA dia mampisitraka ireo ankizy matory eny an-dalana fitsaboana, fanabeazana sy fanarahana ara-tsosialy eny amin’ny toerana iainan’izy ireo : eny amin’ny lalana.

lire plus
Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Nahafantatra ilay seho Ara-dalana #4 tamin’ny volana jolay lasa teo ianao? Ity indray ny andiany faha-5: ny Alarobia 02 oktobra tolak’andro lasa teo tao amin’ny “Salle d’oeuvre Catholique”no nanaovana ny izany, nampitondrana ny anarana hoe: Seho hoa n’ny Rehetra. Nafanan’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT sy ireo vahiny hafa ny sehatra ka dia tena nahafinaritra tsy nisy toy izany.

lire plus
Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

lire plus
« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

SOLIMEDA, fikambanana mpianatra ho mpitsabo avy any Amiens France, manao fanofanana sy fanentanana miompana amin’ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Tanora folo izy ireo no niorim-ponenana vetivety teto Antsirabe mandritra ny iray volana, nanao izany fizarana traikefa izany tamina fikambanana samihafa eto an-toerana, anisan’izany i Grandir à Antsirabe.
I Marion, mpirotsaka an-tsitrapo avy amin’ny Grandir Ailleurs no mitantara aminao ny zavatra hitany sy natrehany !

lire plus
Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Efa retsika teto kosa ny akon’ny seho tao amin’ny B’Art Haingo sy ny ny tao amin’ny Alliance française tamin’ny taona lasa e ? Dia indro indray ary ny ambangovangon’ny seho andiany faha-4 : tao amin’ny efitrano lehiben’ny kolejy la Providence, ny sabotsy 6 jolay lasa teo. Tolak’andro tao anaty mozika mafana arahana deboka aponga miredona, ravahana dihy mirindra, niarahana tamin’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT.

lire plus
Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Maro ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny fanentanana natao tamin’ireo mpanabe. Afaka nilaza hevitra sy nandrava finoanoam-poana samihafa toy ny hoe ny fampiasana kapaoty miteraka fahalemena eo amin’ny lehilahy. Sahy nametraka fanontaniana samihafa ny mpiofana: tsy nisy ny fadifady, tena nahafinaritra!

lire plus
Lire aussi :   Asa ifanomezan-tanana 2018 : Mpiofana injeniera frantsay manohana ny asa fanitarana ny CHT

Sary : Ny sekoly EPP Ivory talohan’ny fanamboarana sy rehefa vita