PORTRAIT Mpiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe nanomboka tamin’ny taona 2017, itantara amintsika ny lalana nizorany sy ny maha mpikirakira tarehimarika azy amintsika i Mamy.

Favicon Grandir Ailleurs Mamy, ahoana no nahatongavanao tato amin’ny fikambanana ?

Tao amin’ny OSCAPE no niatomboka ny tantara. Niditra ho mpilatsaka antsitrapo tao amin’ny OSCAPE no nanombohako, nanampy an’i Madame Manou, mpandrindra ny tambazotra OSCAPE. 2 volana ihany no nanaovako an’izay dia voaray hiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe aho. Voaray ho mpanampy an’i Elysé sy Toky tamin’ny fikirakirana ny ara-taratasy sy ny ara-bola. Niasa ho an’ny Grandir à Antsirabe sy ny « agence de voyages solidaires » Rencontre avec Dago nanomboka hatreo.

Favicon Grandir Ailleurs Tahaka ny ahoana marina ary ilay hoe mikirakira tarehimarika e ?

Manampy eo amin’ny fitantanam-bola, manara maso ny fovoahan’ny vola amin’ny fividianana ireo entana samihafa, mandoa ny volan’ireo mpiara-miasa, manara-maso sy mikarakara ny fanalavàna ireo « visas » mpilatsaka an-tsitrapo vahiny miasa ato.

 

Favicon Grandir Ailleurs Mba izarao fahatsiarovana nanamarika an’i Mamy tato amin’ny fikambanana ary hoe !

Anisany amin’ireo fahatsiarovana nanamarika ahy tato ny fiarahana amin’ireo ankizy ao amin’ny CHT tamin’ny alin’ny fanokanana ny trano vaovaon’i fikambanana. Tamin’izay mantsy dia nahandro sakafo matsiro be mihintsy ny mpahandro mafinaritra ato dia niaraka nisakafo daholo ny mpiasa sy ny ankizy. Nofaranana an-kira tamin’izay ny fiarahana misakafo. Fotoana tena mamy sy nafana aoka izany.

Favicon Grandir Ailleurs Nahoana ary no ity fikambanana ity no nofidin’i Mamy fa tsy hafa e ?

Anisan’ny firenena mahantra indrindra eto antany i Madagasikara, ny fahatsapako an’izany no nanosika ahy hanampy ireo mpiara-belona amiko.

Lire aussi :   Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Favicon Grandir Ailleurs Ohatry ny ahoana no ahitanao ny ho avin’ny fikambanana ?

Faniriako hoe mba hiverina soa aman-tsara eny anivon’ny fianakaviana indray ireo ankizy raisina ao amin’ny CHT, sady mba ahatsapa fa tiana.

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia iza ?

Voromahery, manana ny hasiny mantsy izy ireny.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha zavatra ?

Finday, satria sahirana be mihintsy aho ra tsy misy azy

Favicon Grandir Ailleurs Ny toetra tsara sy toetra ratsy ary e !

Ny fahasahiana ilay voalohany dia fahasarota-kenatra ilay faharoa. Satria izao a ! mitaky fahasahiana be amiko mihintsy izany hiteny imason’olona izany.

Favicon Grandir Ailleurs Hafatra farany avy amin’ i Mamy ?

Faly be aho miasa ato amin’ity fikambanana ity. Miasa mafy sy miezaka daholo ny mpiasa ato mba hanatanterahana ireo tetikasa maro entina hanampiana ireo ankizy miaina eny amin’ny lalana. Mba hanohy hatrany ny lalana anie i Grandir à Antsirabe.

Fivoahana niaraka tany

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

Lire aussi :   Tojo, tanoran’ny « internat » teo aloha, mpahandro miroso makany amin’ny maha matihanina
lire plus

Portrait/ Mamy, tovovavy mpikirakira tarehimarika