Portrait/ Mamy, tovovavy mpikirakira tarehimarika

PORTRAIT Mpiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe nanomboka tamin’ny taona 2017, itantara amintsika ny lalana nizorany sy ny maha mpikirakira tarehimarika azy amintsika i Mamy.

Favicon Grandir Ailleurs Mamy, ahoana no nahatongavanao tato amin’ny fikambanana ?

Tao amin’ny OSCAPE no niatomboka ny tantara. Niditra ho mpilatsaka antsitrapo tao amin’ny OSCAPE no nanombohako, nanampy an’i Madame Manou, mpandrindra ny tambazotra OSCAPE. 2 volana ihany no nanaovako an’izay dia voaray hiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe aho. Voaray ho mpanampy an’i Elysé sy Toky tamin’ny fikirakirana ny ara-taratasy sy ny ara-bola. Niasa ho an’ny Grandir à Antsirabe sy ny « agence de voyages solidaires » Rencontre avec Dago nanomboka hatreo.

Favicon Grandir Ailleurs Tahaka ny ahoana marina ary ilay hoe mikirakira tarehimarika e ?

Manampy eo amin’ny fitantanam-bola, manara maso ny fovoahan’ny vola amin’ny fividianana ireo entana samihafa, mandoa ny volan’ireo mpiara-miasa, manara-maso sy mikarakara ny fanalavàna ireo « visas » mpilatsaka an-tsitrapo vahiny miasa ato.

 

Favicon Grandir Ailleurs Mba izarao fahatsiarovana nanamarika an’i Mamy tato amin’ny fikambanana ary hoe !

Anisany amin’ireo fahatsiarovana nanamarika ahy tato ny fiarahana amin’ireo ankizy ao amin’ny CHT tamin’ny alin’ny fanokanana ny trano vaovaon’i fikambanana. Tamin’izay mantsy dia nahandro sakafo matsiro be mihintsy ny mpahandro mafinaritra ato dia niaraka nisakafo daholo ny mpiasa sy ny ankizy. Nofaranana an-kira tamin’izay ny fiarahana misakafo. Fotoana tena mamy sy nafana aoka izany.

Favicon Grandir Ailleurs Nahoana ary no ity fikambanana ity no nofidin’i Mamy fa tsy hafa e ?

Anisan’ny firenena mahantra indrindra eto antany i Madagasikara, ny fahatsapako an’izany no nanosika ahy hanampy ireo mpiara-belona amiko.

Favicon Grandir Ailleurs Ohatry ny ahoana no ahitanao ny ho avin’ny fikambanana ?

Faniriako hoe mba hiverina soa aman-tsara eny anivon’ny fianakaviana indray ireo ankizy raisina ao amin’ny CHT, sady mba ahatsapa fa tiana.

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia iza ?

Voromahery, manana ny hasiny mantsy izy ireny.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha zavatra ?

Finday, satria sahirana be mihintsy aho ra tsy misy azy

Favicon Grandir Ailleurs Ny toetra tsara sy toetra ratsy ary e !

Ny fahasahiana ilay voalohany dia fahasarota-kenatra ilay faharoa. Satria izao a ! mitaky fahasahiana be amiko mihintsy izany hiteny imason’olona izany.

Favicon Grandir Ailleurs Hafatra farany avy amin’ i Mamy ?

Faly be aho miasa ato amin’ity fikambanana ity. Miasa mafy sy miezaka daholo ny mpiasa ato mba hanatanterahana ireo tetikasa maro entina hanampiana ireo ankizy miaina eny amin’ny lalana. Mba hanohy hatrany ny lalana anie i Grandir à Antsirabe.

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

lire plus
Ny fanomanana ny maraude

Ny fanomanana ny maraude

(…)Aminin’ny 5ora ! miala eny am-piasana daholo ireo ekipa maraude mihazo ny lalana makany amin’ny « Maison de Grandira ». Avy hatrany dia any an-dakozia mikarakara ny sakafo ariva sy ny farilac ary dité, ho an’ireo ankizy matory eny amin’ny lalana (…)

lire plus

Fampisehoana nataon’ny ankizin’ny CHT

SHOWCASE : Fampisehoana dihy sy hiran'ny ankizin'ny CHT → Ny sabotsy 29 oktobra 2017 Ny sabotsy 28 oktobra 2017 no notanterahina teto Antsirabe ny hetsika voalohany amin’ny fami ntinana ny fampianarana mozika ho an’ireo ankizin’ny trano fampiantranoana...

lire plus
Lire aussi :   Fampisehoana nataon'ny ankizin'ny CHT
« Maraude » : andao ho resahantsika !

« Maraude » : andao ho resahantsika !

Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina amin’ny 8 ka hatramin’ny 11 alina, ny Ekipa Mpirotsaka an-dalambe amin’ny Alina (Equipe Mobile d’Aide – EMA) avy ato amin’ny Grandir à Antsirabe dia mirotsaka eny an-dalambe manao « maraude ». Mamantatra sy mihaona amin’ireo ankizy matory eny an-dalana . Ny EMA dia mampisitraka ireo ankizy matory eny an-dalana fitsaboana, fanabeazana sy fanarahana ara-tsosialy eny amin’ny toerana iainan’izy ireo : eny amin’ny lalana.

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Nahafantatra ilay seho Ara-dalana #4 tamin’ny volana jolay lasa teo ianao? Ity indray ny andiany faha-5: ny Alarobia 02 oktobra tolak’andro lasa teo tao amin’ny “Salle d’oeuvre Catholique”no nanaovana ny izany, nampitondrana ny anarana hoe: Seho hoa n’ny Rehetra. Nafanan’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT sy ireo vahiny hafa ny sehatra ka dia tena nahafinaritra tsy nisy toy izany.

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

Portrait Tsitoha : Talen’ny fikambanana Grandir à Antsirabe

Portrait Tsitoha : Talen’ny fikambanana Grandir à Antsirabe

Nanaiky ny hametraka fanamby lehibe I Tsitoha, ny taona 2014, dia ny ho talean’ny Grandir à Antsirabe. Tsy nitsahatra nitady paik’ady mahomby hampandrosoana ny fikambanana izy nanomboka hatreo. Andeha ary hosoritsoritantsika eto izany lalana nodiaviny izany.

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

SOLIMEDA, fikambanana mpianatra ho mpitsabo avy any Amiens France, manao fanofanana sy fanentanana miompana amin’ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Tanora folo izy ireo no niorim-ponenana vetivety teto Antsirabe mandritra ny iray volana, nanao izany fizarana traikefa izany tamina fikambanana samihafa eto an-toerana, anisan’izany i Grandir à Antsirabe.
I Marion, mpirotsaka an-tsitrapo avy amin’ny Grandir Ailleurs no mitantara aminao ny zavatra hitany sy natrehany !

Portrait/ Mamy, tovovavy mpikirakira tarehimarika