PORTRAIT Mpiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe nanomboka tamin’ny taona 2017, itantara amintsika ny lalana nizorany sy ny maha mpikirakira tarehimarika azy amintsika i Mamy.

Favicon Grandir Ailleurs Mamy, ahoana no nahatongavanao tato amin’ny fikambanana ?

Tao amin’ny OSCAPE no niatomboka ny tantara. Niditra ho mpilatsaka antsitrapo tao amin’ny OSCAPE no nanombohako, nanampy an’i Madame Manou, mpandrindra ny tambazotra OSCAPE. 2 volana ihany no nanaovako an’izay dia voaray hiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe aho. Voaray ho mpanampy an’i Elysé sy Toky tamin’ny fikirakirana ny ara-taratasy sy ny ara-bola. Niasa ho an’ny Grandir à Antsirabe sy ny « agence de voyages solidaires » Rencontre avec Dago nanomboka hatreo.

Favicon Grandir Ailleurs Tahaka ny ahoana marina ary ilay hoe mikirakira tarehimarika e ?

Manampy eo amin’ny fitantanam-bola, manara maso ny fovoahan’ny vola amin’ny fividianana ireo entana samihafa, mandoa ny volan’ireo mpiara-miasa, manara-maso sy mikarakara ny fanalavàna ireo « visas » mpilatsaka an-tsitrapo vahiny miasa ato.

 

Favicon Grandir Ailleurs Mba izarao fahatsiarovana nanamarika an’i Mamy tato amin’ny fikambanana ary hoe !

Anisany amin’ireo fahatsiarovana nanamarika ahy tato ny fiarahana amin’ireo ankizy ao amin’ny CHT tamin’ny alin’ny fanokanana ny trano vaovaon’i fikambanana. Tamin’izay mantsy dia nahandro sakafo matsiro be mihintsy ny mpahandro mafinaritra ato dia niaraka nisakafo daholo ny mpiasa sy ny ankizy. Nofaranana an-kira tamin’izay ny fiarahana misakafo. Fotoana tena mamy sy nafana aoka izany.

Favicon Grandir Ailleurs Nahoana ary no ity fikambanana ity no nofidin’i Mamy fa tsy hafa e ?

Anisan’ny firenena mahantra indrindra eto antany i Madagasikara, ny fahatsapako an’izany no nanosika ahy hanampy ireo mpiara-belona amiko.

Favicon Grandir Ailleurs Ohatry ny ahoana no ahitanao ny ho avin’ny fikambanana ?

Faniriako hoe mba hiverina soa aman-tsara eny anivon’ny fianakaviana indray ireo ankizy raisina ao amin’ny CHT, sady mba ahatsapa fa tiana.

Lire aussi :   Portrait: Ursula "la petite fée des soins" ao amin'ny CHT sy mandritra ny "maraude"

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia iza ?

Voromahery, manana ny hasiny mantsy izy ireny.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha zavatra ?

Finday, satria sahirana be mihintsy aho ra tsy misy azy

Favicon Grandir Ailleurs Ny toetra tsara sy toetra ratsy ary e !

Ny fahasahiana ilay voalohany dia fahasarota-kenatra ilay faharoa. Satria izao a ! mitaky fahasahiana be amiko mihintsy izany hiteny imason’olona izany.

Favicon Grandir Ailleurs Hafatra farany avy amin’ i Mamy ?

Faly be aho miasa ato amin’ity fikambanana ity. Miasa mafy sy miezaka daholo ny mpiasa ato mba hanatanterahana ireo tetikasa maro entina hanampiana ireo ankizy miaina eny amin’ny lalana. Mba hanohy hatrany ny lalana anie i Grandir à Antsirabe.

Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Efa retsika teto kosa ny akon’ny seho tao amin’ny B’Art Haingo sy ny ny tao amin’ny Alliance française tamin’ny taona lasa e ? Dia indro indray ary ny ambangovangon’ny seho andiany faha-4 : tao amin’ny efitrano lehiben’ny kolejy la Providence, ny sabotsy 6 jolay lasa teo. Tolak’andro tao anaty mozika mafana arahana deboka aponga miredona, ravahana dihy mirindra, niarahana tamin’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT.

lire plus

Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Maro ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny fanentanana natao tamin’ireo mpanabe. Afaka nilaza hevitra sy nandrava finoanoam-poana samihafa toy ny hoe ny fampiasana kapaoty miteraka fahalemena eo amin’ny lehilahy. Sahy nametraka fanontaniana samihafa ny mpiofana: tsy nisy ny fadifady, tena nahafinaritra!

lire plus

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Portrait/ Mamy, tovovavy mpikirakira tarehimarika