Portrait/ Felana, vehivavy mahefa

PORTRAIT :  Nazava ho azy tato amiko hoe hiasa ho an’ny manodidina ahy aho. Misahana ny ekipa mpilatsaka an-dalambe amin’ny alina ao amin’ny Grandir à Antsirabe hatramin’ny taona 2013 i Felana. Mizara amintsika ny tantarany ary izy amin’ity lahatsoratra ity.

Favicon Grandir Ailleurs Hono hoy aho ry Felana, rehefa misahana ny ekipa mpilatsaka an-dalambe (EMA) amin’ny alina ianao, dia toy ny ahoana ny tontolo andronao ?

Raha ohatra ka ny Alatsinainy no resahina, dia manomboka izany amin’ny fametrahana ny fandaharam-potoana ny herinandro . Avy eo manao ny fanomanana ny maraude : ny hetsika atao, manaramaso ny entana rehetra tokony ho entina, ny fiara, ny trousse de soin. Vita ny fanomanana rehetra dia mikarakara sakofa ho an’ny ekipa handeha. Tsy adino ny dite izay ho zaraina ho an’ny ankizy izay hita eny an-dalana. Manomboka ny maraude amin’ny 08h alina ary mifarana amin’ny 11h. Misy mpanabe, mpiasan’ny fahasalamana sy mpitsidika ihany koa indraindray miaraka aminay. Ny ampitson’io dia dia manao tsoan-kevitra tamin’izay hita rehetra ny alina ny mpitsidika sy ny ekipa, mifampizara ny zavatra rehetra hita tany mba ahafahana manaraka ireo ankiz.  Ankohatra ny asako amin’ny maha mpiandrikitra ny EMA ahy dia miaraka amin’ny ekipa ny Fanarahamaso ara-tsosialy (AS) koa aho.

Favicon Grandir Ailleurs Mba hazavao aminay aloha ilay atao hoe « maraude » e ?

Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina no manao azy io izahay. Mandeha eny an-dalambe mijery ireo ankizy matory eny an-dalana. Mihezaka mamantatra ny antony nahatonga azy teny mba ahafahana manampy azy ireo hiverina indray any amin’ny fianakaviany sy ny firaha-monina na any amin’ny toerana afaka mandray azy hafa. Mihaino azy ireo izahay, mitsabo ihany koa ireo tsy salama, mampilalao azy ireo sy manabe azy amin’ny alalan’ireo fanentanana samihafa.

 Favicon Grandir Ailleurs Inona no antony nisafidianana hiasa ato amin’ny Grandir à Antsirabe ?

Ohatra ny hoe antso angamba ! Rehefa avy niasa tamin’ny fampianarana sy ny resaka informatique  taona vitsivitsy aho dia tsapako fa misy faniriana hafa ao amiko. Tia hiasa hanampy ny manodidina ahy aho. Izany no nahatonga ahy hiasa amin’ny Fikambanana.

Favicon Grandir Ailleurs Inona ny fahatsiarovana iray tsara indrindra ho anao tato amin’ny fikambanana?

Ny iray tsara indrindra ve ? Hum, ny fandraisako anjara tamin’ny fananganana sy ny fametrahana ny Fandaharanasa ho Fiharovana ny Ankizy miaina eny an-dalanambe (PPER). Taloha, kilasy mandry ihany no nisy, nefa rehefa nisy fikarohana natao dia naverina nojerena ny filana sy ny tanjona ary napetraka tao arinan’izay ny fandaharanasa vaovao.

Favicon Grandir Ailleurs Ahoana ny fihitana ny fikambanana any ahoriana any ?

Tsara ! Misy fahavitrihana miavaka ato amin’ny fikambanana. Mila tohizana sy tazomina izany. Isika ihany koa dia mitondra fanantenana ho an’ny ankizy miaina eny an-dalambe, maninona moa raha asiana maraude maromaro anaty herinandro iray ?

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Liona vavy : tena tsara tarahery izy ireny sady mahavita mihatrika ady mafy, mamaritra tsara ny toetrako izany.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha héros ?

Nelson Mandela. Tena nijaly izy ho an’ny mpiray tanindrazana aminy ary niady mafy mba hanaovana ny tsara manodidina azy.

Favicon Grandir Ailleurs Raha zavatra indray ?

Finday, aminy alalany dia afaka mitoetra amin’ny toerana roa ianao. Sady afaka hanaovana zavatra maro tena ilaina hafa ko izy.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra ratsy sy toetra tsara ?

Izaho tena tsara fanahy fa indraindray mahitsy loatra rehefa miteny dia mandratra ny olona sasany.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra tsara ?

Tia karokaroka, ilaina be mihintsy amin’ny maha mpaka sary ny tena. Mila mandry ilika sy mandinika tsara ary mikaroka vao mahavita maka sary tsara.

Favicon Grandir AilleursAry raha teny filamatra kosa ?

Ity dia avy aty amiko : «  Araho izay lazain’ny fonao fa aza manaiky hararaotina fotsiny »

Favicon Grandir AilleursAry raha taovam-pandrenesana iray amin’izy dimy ?

Ny maso, Izy no mahita ny zavatra rehetra, ahafahako mandinika ary ahafaako miasa avy eo

 Favicon Grandir Ailleurs Hafatra farany ary Felana a!

Misaotra ny rehetra miasa hanatsara ny Fikambanana. Tena mahafinaritra ahy ny miasa ato isan’andro miaraka amin’ny ekipa.

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

lire plus
Ny fanomanana ny maraude

Ny fanomanana ny maraude

(…)Aminin’ny 5ora ! miala eny am-piasana daholo ireo ekipa maraude mihazo ny lalana makany amin’ny « Maison de Grandira ». Avy hatrany dia any an-dakozia mikarakara ny sakafo ariva sy ny farilac ary dité, ho an’ireo ankizy matory eny amin’ny lalana (…)

lire plus

Fampisehoana nataon’ny ankizin’ny CHT

SHOWCASE : Fampisehoana dihy sy hiran'ny ankizin'ny CHT → Ny sabotsy 29 oktobra 2017 Ny sabotsy 28 oktobra 2017 no notanterahina teto Antsirabe ny hetsika voalohany amin’ny fami ntinana ny fampianarana mozika ho an’ireo ankizin’ny trano fampiantranoana...

lire plus
Lire aussi :   Sary : Ny sekoly EPP Ivory talohan’ny fanamboarana sy rehefa vita
« Maraude » : andao ho resahantsika !

« Maraude » : andao ho resahantsika !

Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina amin’ny 8 ka hatramin’ny 11 alina, ny Ekipa Mpirotsaka an-dalambe amin’ny Alina (Equipe Mobile d’Aide – EMA) avy ato amin’ny Grandir à Antsirabe dia mirotsaka eny an-dalambe manao « maraude ». Mamantatra sy mihaona amin’ireo ankizy matory eny an-dalana . Ny EMA dia mampisitraka ireo ankizy matory eny an-dalana fitsaboana, fanabeazana sy fanarahana ara-tsosialy eny amin’ny toerana iainan’izy ireo : eny amin’ny lalana.

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Nahafantatra ilay seho Ara-dalana #4 tamin’ny volana jolay lasa teo ianao? Ity indray ny andiany faha-5: ny Alarobia 02 oktobra tolak’andro lasa teo tao amin’ny “Salle d’oeuvre Catholique”no nanaovana ny izany, nampitondrana ny anarana hoe: Seho hoa n’ny Rehetra. Nafanan’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT sy ireo vahiny hafa ny sehatra ka dia tena nahafinaritra tsy nisy toy izany.

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

Portrait Tsitoha : Talen’ny fikambanana Grandir à Antsirabe

Portrait Tsitoha : Talen’ny fikambanana Grandir à Antsirabe

Nanaiky ny hametraka fanamby lehibe I Tsitoha, ny taona 2014, dia ny ho talean’ny Grandir à Antsirabe. Tsy nitsahatra nitady paik’ady mahomby hampandrosoana ny fikambanana izy nanomboka hatreo. Andeha ary hosoritsoritantsika eto izany lalana nodiaviny izany.

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

SOLIMEDA, fikambanana mpianatra ho mpitsabo avy any Amiens France, manao fanofanana sy fanentanana miompana amin’ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Tanora folo izy ireo no niorim-ponenana vetivety teto Antsirabe mandritra ny iray volana, nanao izany fizarana traikefa izany tamina fikambanana samihafa eto an-toerana, anisan’izany i Grandir à Antsirabe.
I Marion, mpirotsaka an-tsitrapo avy amin’ny Grandir Ailleurs no mitantara aminao ny zavatra hitany sy natrehany !

MG

Portrait/ Felana, vehivavy mahefa