PORTRAIT :  Nazava ho azy tato amiko hoe hiasa ho an’ny manodidina ahy aho. Misahana ny ekipa mpilatsaka an-dalambe amin’ny alina ao amin’ny Grandir à Antsirabe hatramin’ny taona 2013 i Felana. Mizara amintsika ny tantarany ary izy amin’ity lahatsoratra ity.

Favicon Grandir Ailleurs Hono hoy aho ry Felana, rehefa misahana ny ekipa mpilatsaka an-dalambe (EMA) amin’ny alina ianao, dia toy ny ahoana ny tontolo andronao ?

Raha ohatra ka ny Alatsinainy no resahina, dia manomboka izany amin’ny fametrahana ny fandaharam-potoana ny herinandro . Avy eo manao ny fanomanana ny maraude : ny hetsika atao, manaramaso ny entana rehetra tokony ho entina, ny fiara, ny trousse de soin. Vita ny fanomanana rehetra dia mikarakara sakofa ho an’ny ekipa handeha. Tsy adino ny dite izay ho zaraina ho an’ny ankizy izay hita eny an-dalana. Manomboka ny maraude amin’ny 08h alina ary mifarana amin’ny 11h. Misy mpanabe, mpiasan’ny fahasalamana sy mpitsidika ihany koa indraindray miaraka aminay. Ny ampitson’io dia dia manao tsoan-kevitra tamin’izay hita rehetra ny alina ny mpitsidika sy ny ekipa, mifampizara ny zavatra rehetra hita tany mba ahafahana manaraka ireo ankiz.  Ankohatra ny asako amin’ny maha mpiandrikitra ny EMA ahy dia miaraka amin’ny ekipa ny Fanarahamaso ara-tsosialy (AS) koa aho.

Favicon Grandir Ailleurs Mba hazavao aminay aloha ilay atao hoe « maraude » e ?

Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina no manao azy io izahay. Mandeha eny an-dalambe mijery ireo ankizy matory eny an-dalana. Mihezaka mamantatra ny antony nahatonga azy teny mba ahafahana manampy azy ireo hiverina indray any amin’ny fianakaviany sy ny firaha-monina na any amin’ny toerana afaka mandray azy hafa. Mihaino azy ireo izahay, mitsabo ihany koa ireo tsy salama, mampilalao azy ireo sy manabe azy amin’ny alalan’ireo fanentanana samihafa.

Lire aussi :   Portrait Mathilde

 Favicon Grandir Ailleurs Inona no antony nisafidianana hiasa ato amin’ny Grandir à Antsirabe ?

Ohatra ny hoe antso angamba ! Rehefa avy niasa tamin’ny fampianarana sy ny resaka informatique  taona vitsivitsy aho dia tsapako fa misy faniriana hafa ao amiko. Tia hiasa hanampy ny manodidina ahy aho. Izany no nahatonga ahy hiasa amin’ny Fikambanana.

Favicon Grandir Ailleurs Inona ny fahatsiarovana iray tsara indrindra ho anao tato amin’ny fikambanana?

Ny iray tsara indrindra ve ? Hum, ny fandraisako anjara tamin’ny fananganana sy ny fametrahana ny Fandaharanasa ho Fiharovana ny Ankizy miaina eny an-dalanambe (PPER). Taloha, kilasy mandry ihany no nisy, nefa rehefa nisy fikarohana natao dia naverina nojerena ny filana sy ny tanjona ary napetraka tao arinan’izay ny fandaharanasa vaovao.

Favicon Grandir Ailleurs Ahoana ny fihitana ny fikambanana any ahoriana any ?

Tsara ! Misy fahavitrihana miavaka ato amin’ny fikambanana. Mila tohizana sy tazomina izany. Isika ihany koa dia mitondra fanantenana ho an’ny ankizy miaina eny an-dalambe, maninona moa raha asiana maraude maromaro anaty herinandro iray ?

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Liona vavy : tena tsara tarahery izy ireny sady mahavita mihatrika ady mafy, mamaritra tsara ny toetrako izany.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha héros ?

Nelson Mandela. Tena nijaly izy ho an’ny mpiray tanindrazana aminy ary niady mafy mba hanaovana ny tsara manodidina azy.

Favicon Grandir Ailleurs Raha zavatra indray ?

Finday, aminy alalany dia afaka mitoetra amin’ny toerana roa ianao. Sady afaka hanaovana zavatra maro tena ilaina hafa ko izy.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra ratsy sy toetra tsara ?

Izaho tena tsara fanahy fa indraindray mahitsy loatra rehefa miteny dia mandratra ny olona sasany.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra tsara ?

Tia karokaroka, ilaina be mihintsy amin’ny maha mpaka sary ny tena. Mila mandry ilika sy mandinika tsara ary mikaroka vao mahavita maka sary tsara.

Favicon Grandir AilleursAry raha teny filamatra kosa ?

Ity dia avy aty amiko : «  Araho izay lazain’ny fonao fa aza manaiky hararaotina fotsiny »

Favicon Grandir AilleursAry raha taovam-pandrenesana iray amin’izy dimy ?

Ny maso, Izy no mahita ny zavatra rehetra, ahafahako mandinika ary ahafaako miasa avy eo

Lire aussi :   Portrait/ Pamella, mpiandraikitra ny serasera amin'ny lafiny rehetra

 Favicon Grandir Ailleurs Hafatra farany ary Felana a!

Misaotra ny rehetra miasa hanatsara ny Fikambanana. Tena mahafinaritra ahy ny miasa ato isan’andro miaraka amin’ny ekipa.

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus

Portrait/ Felana, vehivavy mahefa