PORTRAIT : I Noro, tompon’andraikitra ny Fandaharanasa ho Fiarovana ny Ankizy Miaina eny an-dalambe (PPER) Grandir à Antsirabe nanomboka ny taona 2015. Mampahafantatra antsika azy izy tamin’ny resadresaka nifanaovana taminy.

Favicon Grandir Ailleurs Noro, mba lazalazao fohy aminay hoe ny lalana efa nizoranao ?

Mpanabe, io asa niandraiketako tamin’izaho niasa voalohany tato amin’ny fikambanana ny taona 2007. Avy eo dia lasa tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fitantanana ny kilasy mandry (internat) tato amin’ny fikambanana aho, izay efa nisolo ny Fandaharanasa ho Fiarovana ny Ankizy miaina an-dalambe (PPER). Amin’izao fotoana izao kosa aho dia tompon’andraikitra voalohany amin’ny fandrindrana io Fandaharanasa io (Activités Jour, Equipe Mobile d’Aide, Centre d’Hébergement Temporaire, Accompagnement Social). Manampy ihany koa amin’ny fanamafisana ny fahaiza-manaon’ireo ekipa mandrafitra ny Fandaharanasa.

Favicon Grandir Ailleurs Fa inona ary no nanosika anao hiasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe e ?

Indray andro izay a ! nanao « entretien » tamina asa hafa izay aho. Rehefa vita ilay izy dia nentin’ilay lehibe nitsidika trano iray izay aho. Nony nandroso tao amin’ilay trano izahay dia nahita zaza narary natory teo ambony fandriana. Tena narary mafy ilay zaza, hany ka vao niditra tao amin’ilay efitra dia fofona ratsy aoka izany no niainana. Rehefa nivoaka tao izahay dia lasa nisaiko, nandona ahy loatra ny zavatra hitako. Nizara roa ny saiko avy eo, ny iray nanao hoe « zory ny lalanao » ny iray nanao hoe « ampio izy ». Nanomboka teo dia nitsiry tato anatiko ny fahavonona hanampy ny mpiara-belona amiko ary iny sehon-javatra iny no manosika ahy nisafidy asa manampy ny madinika.

Lire aussi :   Portrait/ Felana, vehivavy mahefa

 Favicon Grandir Ailleurs Ho avy manao ahoana no irianao ho an’ny fikambanana ?

Mirary an’ny Grandir à Antsirabe aho hihalehibe, hihalehibe sy hitombo hatrany araka ny anarany. Maniry koa ny mba hisiana fikambana hafa toa azy any amin’ireo renivohitra hafa. Ary frany dia indray andro any enga anie mba ho afaka hanokatra ivon-toeram-panofanana isika mba ahafan’ireo ankizintsika mandray an-tanana feno ny ho aviny.

Favicon Grandir Ailleurs Misy fahatsiarovana nanamarika an’i Noro ary ve hatramin’ny niasan’i Noro tato ?

Ny iray tsara indrindra ve ? Hum, ny fandraisako anjara tamin’ny fananganana sy ny fametrahana ny Fandaharanasa ho Fiharovana ny Ankizy miaina eny an-dalanambe (PPER). Taloha, kilasy mandry ihany no nisy, nefa rehefa nisy fikarohana natao dia naverina nojerena ny filana sy ny tanjona ary napetraka tao arinan’izay ny fandaharanasa vaovao.

 

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Jaguar noho ny hatsaran’ny  endriny, ny volony sy ny hafainganany.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha héros ?

Ny tenako ihany angamba, isika rehetra izao mantsy dia tokony ho izany avokoa, hiasa ho an’ny filaminana sy fampandrosoana ny toerana misy antsika.

Favicon Grandir Ailleurs Raha zava – maniry indray ?

Bozaka maintso, tsara ery ny mandeha eny amboniny tsy manao kapa na kiraro. Mafianaritra aoka izany ihany koa ny matoritory eny amboniny. Sady tena tiko ny mijery azy ireny.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra ratsy sy toetra tsara ?

Olona tsy dia mba be resaka aho fa rehefa afaka entitra tsara kosa amin’ny fotoana ilaina azy.

Favicon Grandir AilleursAry raha teny filamatra kosa ?

« Jamais un échec, toujours une leçon. »

 

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus

Portrait/ Noro, olon’ny asa sôsialy