PORTRAIT :  Tamin’ny Desambra 2018 izy no nanomboka niasa tato amin’ny Grandir à Antsirabe. Izy no misahana ny serasera sy ny fifandraisana amin’ireo mpiara-miasa sy mpamatsy vola ny fikambanana , misandrahaka amin’ny sehatra maro ny asany : fikarakarana hetsika samihafa, fampivoharana ny fiaraha-miasa amin’ireo mpiara – miasa, fametrahana paikadin-tserasera ho fampandrosoana ny asan’ny fikambanana.

Favicon Grandir Ailleurs Salama Pamella ! Mba zarao  aminay hoe  ny lalana nodiavinao talohan’ny nahatongavanao tato amin’ny Grandir à Antsirabe ?

Vao avy nahavita ny fianarako tamin’ny eritaona aho tany Antananarivo. Tao amin’ny Ecole Supérieure d’Information et de Communication (SAMIS – ESIC) ,  nanaraka ny lalam-piofanana serasera ama-monina (Communication Sociale). Ity ny asako voalohany.

Favicon Grandir Ailleurs Arabaina izany ! Fa inona ary no nifidiananao ny fikambanana Grandir à Antsirabe ? Kisendrasendra ve sa tena nitady asa momba ny sosialy mihintsy?

Ie, araka ny maha serasera ama-monina ny lalam-pihofanana narahiko dia nitodika manokana tany amin’ireo ONG ny fikarohana asa nataoko. Fa ity asa  ity dia fanambinana ho ahy : tsy nanampo mihintsy aho fa ahita asa toy ity eto Antsirabe . Tena kisendrasendra no nahitako ilay tolotr’asa, ary rehefa nitsidika ny tranok’ala ny Grandir à Antsirabe aho dia tena vao maika tena nazoto tokoa nandefa ilay fangatahana.

Favicon Grandir Ailleurs 4 volana ianao izay no niasa tato amin’ny fikambanana, ahoana ny fahitanao ny asanao, inona no tena hiandreketanao amin’izany ?

Manaramaso ireo fitaovan-tserasera rehetra : manentana ny ao amin’ny tranok’ala sy ny tamba-jotra sosialy ny fikambanana, manoratra lahatsoratra sy mandika izany amin’ny teny frantsay- malagasy, mamorona na manavao ireo fitaovan-tserasera ampiasina, manomana sy mikarakara ireo hetsika ataon’ny fikambanana ihany koa. Ankoatra izany dia manao ny fanentanana ho an’ireo mpitsidika avy amin’ny Grandir Aventure sy Grandes Latitudes koa aho.

Izaho ihany koa no miandraikitra ny serasera anatiny ato amin’ny fikambanana, izany hoe mila mahafantatra ny vaovao rehetra ato mba ahafahana mampita izany amin’ny ekipa sy ny mpamatsy vola na ireo mpiara-miasa any ivelany.

Ny fifandraisan’ny fikambanana amin’ireo sehatra hafa ihany koa dia izaho no miandraikitra azy. Zava-baovao amiko io. Raha oharina amin’ireo asako hafa ireo dia io no manahirana ahy indrindra. Kanefa i Grandir à Antsirabe dia mila mitady fihara-miasa manokana ho azy amin’izao : tena fanamby lehibe ho ahy izany. Fa mandeha tsikelikely sady manampy ahy amin’izany i Claire, Mathilde sy Tsitoha.

Lire aussi :   Portrait/ Felana, vehivavy mahefa

 Favicon Grandir Ailleurs Betsaka izany asa izany!!! hoy ianao teo hoe mila mahay mifandray amin’ny rehatra amin’io asanao io. Aminao, inona ary ireo toetra tokony hanana amin’izany ?

Ohatra ny hoe antso angamba ! Rehefa avy niasa tamin’ny fampianarana sy ny resaka informatique  taona vitsivitsy aho dia tsapako fa misy faniriana hafa ao amiko. Tia hiasa hanampy ny manodidina ahy aho. Izany no nahatonga ahy hiasa amin’ny Fikambanana.

Favicon Grandir Ailleurs Inona ny fahatsiarovana iray tsara indrindra ho anao tato amin’ny fikambanana?

Ngamba ny fitiavana mikarokaroka te ahafata-javatra. Mila anao mikarokaroka mba ahazoana ireo vaovao mahakasika ny tetikasa mandeha rehetra . Ary mila mahay miheno ihany koa tsy adino.

Favicon Grandir Ailleurs Nandritra izany volana vitsivitsy izay, inona ny fahatsiaravana nanamarika anao indrindra ?

Tamin’ny andro voalohany nahatongavako tato, nanatrika atrikasa fanetanana : mifanena amin’ireny ankizy eny amin’ny lalana ireny foana aho , kanefa tsy azoko an-tsaina na tsapako mihintsy ny zava-misy iainan’izy ireny. Nandona ny foko loatra ilay tantara fangalana ny toeran’ny ankizin’ny lalana iray sy ilay Slam nanaraka azy. Vao maika aho nientam-po hamampy an’ireo ankizy ireo : teo dia tena tsapako ny antom-pisiko ato.

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Tanalahy : afaka manaraka izay fihovahovana rehetra mitranga. Kanefa izy  rehefa mandeha dia misy fihetsika kely hataon’ny lohany ohatran’ny hoe mijery izay mety hitranga aloha vao mandroso, dia izaho nefa tena mifanohitra tanteraka amin’izany, tsy mandinika fa tonga dia mitsoraka. Fa efa mihezaka tsikelikely aho miala amin’izany toetra izany.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra tsara/toetra ratsy ?

Tena mafy looha aho ! izany no mahatonga ahy mora tapa-kevitra rehefa misy zavatra tokony atoa. Sarotra amiko koa ny mandray baiko. Ary raha toetra tsara indray dia ny fandraisana andraikitra, hoy ny manodidina ahy.

Favicon Grandir Ailleurs Raha hira ?

Hira kalon’ny fahiny malagasy izay : « Angola vaitra ».  Tiako ny feony sy ny kilalaon-teny ao anatin’ny lohateny. Fiteny efa tsy dia fampiasa intsony io indrindra fa ny tanora : « angola »,  midika hoe hatsarana ary raha ampiarahina amin’ny hoe « vaitra » dia midika hoe « tena tsara tarehy loatra »

Favicon Grandir Ailleurs Raha film ?

« La triologie du Seigneur des anneaux ». Tiako ny fomba nanatontosana azy, ilay izy toy ny angano. Nyy herim-po ny Frodon miaraka amin’ilay  ilay peratra, ny finamanana … Tena tiako io sary mihetsika io, tena tsy haiko ho hazavaina fa ny hamehezako azy dia hoe « FENO »

Favicon Grandir Ailleurs Raha zavatra indray ary ?

Boky, tiako ny mamaky boky, manampy ahy hiaina any anaty tontolo hafa mihintsy. Vao mamaky boky aho dia tonga dia miaina ao, sady mampianatra ano zavatra maro ihany koa.

Favicon Grandir AilleursAry raha teny filamatra kosa ?

“Connais-toi toi-même” Amiko dia misy harena miafina any amin’ny tsirairay ka mila karakaraina izany. Indraindray dia tsy dia matoky tena aho, somary very izany fa jereko izay zava-bitako taloha dia milamina ihany. Tena zava-dehibe  ny fahafantarana ny tenanao ary ny fahatsapana ny maha izy anao mba ahafahanao mihatrika ireo sedra.

Favicon Grandir Ailleurs Ny « péché mignon » anao ?

Rehefa mijery film mitohy (serie) tiako aho dia tsy mety tafajanona mihitsy ! misy fotoana aho tsy matory fa mijery izany ary tsy mijanona raha tsy tapitra tanteraka.

Favicon Grandir Ailleurs Raha « Héro » ?

Oh la la ! tena tsy hitako izay holazaina amin’izay.

Favicon Grandir Ailleurs Inona no tena zavatra nataonao nahafaly anao indrindra?

Efa tany amin’ny « collège » aho no tapa-kevitra fa hianatra ny Serasera. Efa nanao fifaninanana hiditra Oniversitem-pajakana aho fa tsy afaka. Nahita Oniversite tsy miankina amin’ny fanjaka aho avy eo fa hoy ny ray ama-dreniko hoe lafo loatra ny sarany sady izaho mbola manana iray tampo maro mbola etohana ny fianarany.

Nefa tena tiako io Oniversite iray io ary tonga aho dia niroboka. Noho izany dia tsy maintsy niasa aho rehefa farany herinandro sy ny fialan-tsasatra hanampiana ny saram-pianarana. Nahazo naoty ambony ihany tamin’ny faran’ny fianaran nataoko : afaka miteny aho hoe “efa vehivavy lehibe”.

Favicon Grandir Ailleurs Ianao sady mafy loha nefa mandray andraikitra. Fa firy marina irai-tampoa aminao ?

Enina mianadahy izahay : 2 lahy ary 4 vavy, izaho ny vavy matoa fa zaza faharoa kosa. Ny zandriko farany indrindra dia vavy 14 taona, any ambanivohitra miaraka amin’ny ray ama-dreniko izy. Any tsy dia misy asa firy ka mifanampy izahay miaraka amon’ny zokiko lahy amin’ny saram-pianaran’ireo zandriko ireo : mifampizara izahay : ny zokiko lahy miantoka ilay zandrinay lahy ary izaho ny zandrinay vavy.

Favicon Grandir Ailleurs hitako amin’izay ilay “super-hero” “super-grnade-soeur” (hehy)

Angamba! Tsy dia tsapako loatra fa misy fotoana ny zandriko miteny aminko hoe : « Raha manambady izany Pamella dia ahoana izahay » dia valiko fotsiny eo foana foana aho .

Lire aussi :   Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus

Portrait/ Pamella, mpiandraikitra ny serasera amin’ny lafiny rehetra