Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE

Roa andro ho an’ny fanentanana sy fifampizarana

Ny 28 sy ny 29 jona lasa teo no nanatanterahana ny andiany faharoa tamin’ilay hetsika « forum des associations » karakarain’ny tambazotra OSCAPE. Roa andro nanomezana tombony ho an’ny fifanakalozana sy fifampizarana ary ihany koa nahafahan’ireo fikambanana mpikambana naneho hevitra tamin’ireo olom-pirenena liana. Fotoana nahafahana nanaraotana hanentanana ny fiaraha-monina momban’ny fiarovana ny ankizy.

stand de jeux visite stand

 

 

 

 

 

Ny tambazotra OSCAPE ?

Ny grandir à Antsirabe dia anisan’ny mpikambana mpiara-miasa amin’ny tambazotra. Niforona tamin’ny Aprily 2011 ny oscape, saingy kosa efa niasa nanomboka ny taona 2009, ny asan’ny tambazotra OSCAPE dia mampifandray, mampahafantatra ary mampiofana ireo fikambanana eto an-toerana misehatra ho an’ny ankizy tratran’ny tsy fahazariana eto amin’ny tanànan’Antsirabe.

28 jona isika izao. Amin’ny 8 ora maraina ny andro. Mifoha ny tanànan’y lapan’ny kolon-tsaina eto Antsirabe miaraka amin’ny fananganana ireo trano heva. Tonga tsikelikely ny olona, tafatsangana ireo trano heva ary vonona ny fanentanana ho an’ny ankizy.

Fandaharam-potoana feno

Tamin’ny 9 ora dia vonona ny rehetra. Ny hiram-pirenena no nanombohana ny hetsika. Nampandrosoana ireo solotenam-panjakana izay nahitana ny solotenan’ny Ben’ny tanàna, ny tao amin’ny ministeran’ny mponina sy ny sotenan’ny faritra vakinankaratra. Tao anatin’ny tranoben’ny kolontsaina dia nisy ny fampahafantarana ireo mpiandraikitra ao amin’ny tambazotra OSCAPE narahan’ny fandraisam-pitenenan’ireo manam-pahefana. Nisy ny mari-pankasitrahana natolotra ireo fikambanana, rehefa vita izany dia nitsidika ireo trano hevan’ny fikambanana ireo manam-pahefana.

Représentants institution publique

Hetsika maro isan-karazany no nanamarika iny roa andro iny ary anisan’izany ny famelabelaran-kevitra momban’ny fiarovana ny ankizy. Trano heva natao hilalaovan’ny ankizy : « face painting », jono, toraka kapoaka sns, hafaliana no azon’ireo ankizy izay nifampizara tamin’ny fikambanana ho an’iny fotoana nahafinaritra iny.

Photo des enfants dans des cadres face painting

 

 

 

 

 

Ny fikambanana mahasoa dia nikarakara hetsika momban’ny fanoratan’ny jamba izay nahaliana ireo mpitsidika. Nisy ihany koa ny fampianarana baiko moana.

Ireo ankizin’ny fikambanana dia nifiandimby niakatra sehatra : Dihy, hira, cirque ary kabary no hita tain’izany. Ny ihany koa ny fampisehoana ady totohondry izay tena nahatalanjona ireo ankizy koa dia variana sy tsy nahitan-teny izy ireo.

Danse des jeunes du CHT Démonstration boxe

 

 

 

 

 

Tatitra tsara sy mahafa-po no azon’ny fikambanana

Ny fikambanana Grandir à Antsirabe dia afa-po tanteraka tamin’ny hetsika izay nahitana fanentanana sy fifanakalozana niaraka tamin’ny trano heva izay nitondra ny lokon’ny fikambanana. Afaka nampahafantatra ireo fandaharan’asany ny fikambanana, namaly ireo fanontanian’ny mpitsidika ary nifampizara hevitra momban’ny fiarovana ny ankizy ; izany dia nahafaly tanteraka ny fikambanana, harena ho an’ireo mpiasan’ny fikambanana ary nankasitrahan’ny mpiara-monina.

L'équipe sur le stand

Ny fahazoana laharam-pifandraisana maro sy ny fangatahana hilatsaka an-tsitra-po ho an’ny fikambanana no maneho fa tafita ny hafatra ho an’iny roa andro iny.

Mitoraka voninkazo ho an’ny tambazotra OSCAPE tamin’ny fandavantenan’izy ireo sy ny fahalavorarian’ny fotoana! ireo fikambanana rehetra ao anatin’ny tambazotra tamin’ny asa nataon’izy ireo, Mankasitraka ireo ankizy tamin’ny tsikitsiky ary ireo olom-pirenena tamin’ny fanotronana sy ny finiavana te hamanta-javatra ary ny fandavan-tenan’izy ireo.

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊
lire plus
“Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina” : fanentanana tao amin’ny CHT

“Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina” : fanentanana tao amin’ny CHT

SOLIMEDA, fikambanana mpianatra ho mpitsabo avy any Amiens France, manao fanofanana sy fanentanana miompana amin’ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Tanora folo izy ireo no niorim-ponenana vetivety teto Antsirabe mandritra ny iray volana, nanao izany fizarana traikefa izany tamina fikambanana samihafa eto an-toerana, anisan’izany i Grandir à Antsirabe. I Marion, mpirotsaka an-tsitrapo avy amin’ny Grandir Ailleurs no mitantara aminao ny zavatra hitany sy natrehany !
lire plus
Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Efa retsika teto kosa ny akon’ny seho tao amin’ny B’Art Haingo sy ny ny tao amin’ny Alliance française tamin’ny taona lasa e ? Dia indro indray ary ny ambangovangon’ny seho andiany faha-4 : tao amin’ny efitrano lehiben’ny kolejy la Providence, ny sabotsy 6 jolay lasa teo. Tolak’andro tao anaty mozika mafana arahana deboka aponga miredona, ravahana dihy mirindra, niarahana tamin’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT.
lire plus
Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Maro ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny fanentanana natao tamin’ireo mpanabe. Afaka nilaza hevitra sy nandrava finoanoam-poana samihafa toy ny hoe ny fampiasana kapaoty miteraka fahalemena eo amin’ny lehilahy. Sahy nametraka fanontaniana samihafa ny mpiofana: tsy nisy ny fadifady, tena nahafinaritra!
lire plus
BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto. Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).
lire plus
Zo fototra ho an’ny ankizy ny miaina anivon’ny fianakaviany

Zo fototra ho an’ny ankizy ny miaina anivon’ny fianakaviany

Ankoatry ny misakafo, mitafy, matory am-pilaminana, milalao dia manan-jo hiaina anatina fianakaviana ny ankizy, ny zaza. Araka ny voalaza ao amin’ny « Convention Internationale des droits de l’enfant » (CIDE) dia zo fototra ho an’ny ankizy ny miaina anaty fianakaviana.
lire plus
Lire aussi :   Fandraisan’ireo ankizin’ny fikambanana tamin’ny hetsika « Danse pour la paix »

Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE