Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE

Roa andro ho an’ny fanentanana sy fifampizarana

Ny 28 sy ny 29 jona lasa teo no nanatanterahana ny andiany faharoa tamin’ilay hetsika « forum des associations » karakarain’ny tambazotra OSCAPE. Roa andro nanomezana tombony ho an’ny fifanakalozana sy fifampizarana ary ihany koa nahafahan’ireo fikambanana mpikambana naneho hevitra tamin’ireo olom-pirenena liana. Fotoana nahafahana nanaraotana hanentanana ny fiaraha-monina momban’ny fiarovana ny ankizy.

stand de jeux visite stand

 

 

 

 

 

Ny tambazotra OSCAPE ?

Ny grandir à Antsirabe dia anisan’ny mpikambana mpiara-miasa amin’ny tambazotra. Niforona tamin’ny Aprily 2011 ny oscape, saingy kosa efa niasa nanomboka ny taona 2009, ny asan’ny tambazotra OSCAPE dia mampifandray, mampahafantatra ary mampiofana ireo fikambanana eto an-toerana misehatra ho an’ny ankizy tratran’ny tsy fahazariana eto amin’ny tanànan’Antsirabe.

28 jona isika izao. Amin’ny 8 ora maraina ny andro. Mifoha ny tanànan’y lapan’ny kolon-tsaina eto Antsirabe miaraka amin’ny fananganana ireo trano heva. Tonga tsikelikely ny olona, tafatsangana ireo trano heva ary vonona ny fanentanana ho an’ny ankizy.

Fandaharam-potoana feno

Tamin’ny 9 ora dia vonona ny rehetra. Ny hiram-pirenena no nanombohana ny hetsika. Nampandrosoana ireo solotenam-panjakana izay nahitana ny solotenan’ny Ben’ny tanàna, ny tao amin’ny ministeran’ny mponina sy ny sotenan’ny faritra vakinankaratra. Tao anatin’ny tranoben’ny kolontsaina dia nisy ny fampahafantarana ireo mpiandraikitra ao amin’ny tambazotra OSCAPE narahan’ny fandraisam-pitenenan’ireo manam-pahefana. Nisy ny mari-pankasitrahana natolotra ireo fikambanana, rehefa vita izany dia nitsidika ireo trano hevan’ny fikambanana ireo manam-pahefana.

Représentants institution publique

Hetsika maro isan-karazany no nanamarika iny roa andro iny ary anisan’izany ny famelabelaran-kevitra momban’ny fiarovana ny ankizy. Trano heva natao hilalaovan’ny ankizy : « face painting », jono, toraka kapoaka sns, hafaliana no azon’ireo ankizy izay nifampizara tamin’ny fikambanana ho an’iny fotoana nahafinaritra iny.

Photo des enfants dans des cadres face painting

 

 

 

 

 

Ny fikambanana mahasoa dia nikarakara hetsika momban’ny fanoratan’ny jamba izay nahaliana ireo mpitsidika. Nisy ihany koa ny fampianarana baiko moana.

Ireo ankizin’ny fikambanana dia nifiandimby niakatra sehatra : Dihy, hira, cirque ary kabary no hita tain’izany. Ny ihany koa ny fampisehoana ady totohondry izay tena nahatalanjona ireo ankizy koa dia variana sy tsy nahitan-teny izy ireo.

Danse des jeunes du CHT Démonstration boxe

 

 

 

 

 

Tatitra tsara sy mahafa-po no azon’ny fikambanana

Ny fikambanana Grandir à Antsirabe dia afa-po tanteraka tamin’ny hetsika izay nahitana fanentanana sy fifanakalozana niaraka tamin’ny trano heva izay nitondra ny lokon’ny fikambanana. Afaka nampahafantatra ireo fandaharan’asany ny fikambanana, namaly ireo fanontanian’ny mpitsidika ary nifampizara hevitra momban’ny fiarovana ny ankizy ; izany dia nahafaly tanteraka ny fikambanana, harena ho an’ireo mpiasan’ny fikambanana ary nankasitrahan’ny mpiara-monina.

L'équipe sur le stand

Ny fahazoana laharam-pifandraisana maro sy ny fangatahana hilatsaka an-tsitra-po ho an’ny fikambanana no maneho fa tafita ny hafatra ho an’iny roa andro iny.

Mitoraka voninkazo ho an’ny tambazotra OSCAPE tamin’ny fandavantenan’izy ireo sy ny fahalavorarian’ny fotoana! ireo fikambanana rehetra ao anatin’ny tambazotra tamin’ny asa nataon’izy ireo, Mankasitraka ireo ankizy tamin’ny tsikitsiky ary ireo olom-pirenena tamin’ny fanotronana sy ny finiavana te hamanta-javatra ary ny fandavan-tenan’izy ireo.

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus
Lire aussi :   Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE