Asa fanorenana ifanomezan-tanana : Fanitarana ny trano fandraisana

Ary raha ankalazaintsika ny faha folotaonan’ny asa fanorenana ifanomezan-tanana izay tetik’asa voizin’ny fikambanana Grandir à Antsirabe ?

Ny tanjona

Ity asa fananganana ity dia asa atao ao anatina firaisan-kina izay tafiditra ao anatin’ny tetik’asa fampandrosoana ifotony ny fikambanana. Ny tanjona ? Fanavaozana na fananganana fotodrafitrasa ifotony eto amin’ny tanànan’Antsirabe sy ny manodidina.

Amin’ireo asa fanamboarana efa vita dia nisy ny fananganana sekoly, toeram-pitsaboana ho an’ny fitsaboana natoraly, ary ihany koa ny trano fandraisana vonjimaikan’ny fikambanana izay natokana ho an’ny ankizin’ny lalana. Sehatra maro no voakasik’izany : Fahasalamana, ny ara-tsosialy ary ny fanabeazana.

Efa folo taona izay no nandefasan’ny mpandraharaha ara-pizahan-tany Grandir Aventure tanora mihoatran’ny 500 izay tonga mitsidika an’i Madagasikara ao antin’ny firaisan-kina ara-pizahan-tany. Mpandraharaha izay miara-miasa amin’ny fikambanana ary ny mpandraharaha ara-pizahan-tany Rencontre Avec Dago eto an-toerana no mandray an-tanana ireo tanora ireo. Ny fandaharan’asa amin’izany fivahinianana izany : Asa fanorenana ifanomezan-tanana, firotsahana amin’ny fikambanana ary fitsidihana ny nosy.

Ny fanatanterahana ity asa ity nandritra ny taona maro dia nahafahana nisitraka fahalalana lalindalina kokoa ary nahafahana namantatra ny olana misy eo amin’ny tany izay hasiana ny fananganana eto amin’ny tanànan’Antsirabe.

Asa fanorenana ifanomezan-tanana ho an’ny taona 2018 : fananganana ny rihana faharoa

Raha hiverenana kely, ireo asa efa natao dia vokatry ny fiaraha-miasa amin’ireo :

 • Ekipa eto an-toerana miasa ao anatin’ny fananganana
 • Mpisehatra ara-panjakana eto an-toerana
 • Ireo tanora mpitsidika avy amin’ny mpandraharaha Grandir Aventure izay miaraka amin’ireo mpiasa eto an-toerana sy ireo injeniera vahiny. Izany fiaraha-misalahy izany no nahafahana nanavao na nananganana ireo fotodrafitrasa.
 • Mpanohana ara-bola :
 • Ny Fondation Air France (rihana faharoa CHT-2018)
 • Amaris Fondation (rihana faharoa CHT-2018)
 • Ny Ambasady Soisy
 • Ny Ambasady Frantsay
 • Ny mpandraharaha ara-pizahan-tany ara-pirahalahiana Grandes Latitudes
 • Ny mpandraharaha ara-pizahan-tany ara-pirahalahiana Rencontre Avec Dago
 • Ny fikambanana Talents et Partage
 • Ny orin’asa Holcim
 • Ny famatsiana Via le monde avy amin’ny departemanta Saint-Denis
 • Ny mpandraharaha ara-pizahan-tany ara-pirahalahiana ho an’ny tanora Grandir Aventure

Nanomboka ny taona 2016 no nanana ny trano fandraisana vonjimaika ny fikambanana (CHT) ho an’ny ankizin’ny lalana eto Antsirabe. Mbola nofaina ny trano tamin’izany.

 • Ny taona 2017-2018 no nifantohana tamin’ny famatsiana ny trano fandraisana vonjimaika sy ny biraon’ny fandaharan’asa fiarovana ireo ankizy miaina eny an-dalambe. Fananganana izay mitondra mankany amin’ny fizakantenan’ny fikambanana. Tamin’ny taona 2017 dia ny ambany rihana sy ny rihana voalohany no voatsangana.
 • Ny 2018 dia natokana hoan’ny fananganana ny rihana faharoa

Amin’izao fotoana izao dia ireo mpiasa eto an-toerana miaraka amin’ireo injeniera frantsay no miara-misalahy amin’ny fananganana ny rihana faharoa izay ahitana :

 • Birao vaovao efatra
 • Toerana fakana aina sy fifanankalozana
 • Efitra natokana ho an’ny fivoriana, fiofanana ary hetsika ara-koltoraly, fialam-boly sy fanabeazana

Fisaorana lehibe ho an’ny mpiara-miasa amin’ny fanampiana sy ny fanohanana ataon’izy ireo ho an’ny fanitarana ny trano fandraisana vonjimaika.

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus
Lire aussi :   Mpiofana ho injeniera manome tanana amin’ny fananganana ny CHT

Asa fanorenana ifanomezan-tanana : Fanitarana ny trano fandraisana