Ny zoma faha 15 jona lasa teo dia andro tsy toy ny andro rehetra ho an’ny ankizin’ny trano fandraisana vonjimaikan’ny fikambanana. Nihazo ny lalana mankany amin’ny toeram-piompiana Tombontsoa izy ireo. I Njaka izay mpiofana tao amin’ny ekipan’ny PPER, niaraka tamin’ireo mpilatsaka antsitra-po  julie sy i Marion ary koa ny mpanabe Arsène no niara-nisalahy nanomana ny tontolo andro tany amin’ny toeram-piompiana izay tena nahafaly tanteraka ireto ankizy.

Fitsidihana ny toera-mpiompiana eny Tombontsoa

Vao maraina, niditra tao anatin’ny fiara ireo mpandray anjara ary hita soritra teny amin’ny endrik’izy ireo ny hafaliana. Ankizy, mpanabe, mpanontrona sy mmpiasan’ny fikambanana no nifampotoana teny Tombontsoa, toerana izay ahitana toeram-pambolena sy toeram-piofanana ihany koa. Eo amin’ny 400 eo ireo ankizy misitraka izany fiofanana izany, manomboka any amin’ny ambaratonga fahatelo katramin’ny fampianarana ambony, fiofanana izay mifandraika amin’ny resaka fambolena sy fiompiana.

GisaJardin potager

 

 

 

 

 

 

Fandaharam-potoana tamin’ny maraina : fitsidihana ireo fotodrafitrasa izay notarihin’ny mpianatra iray ao an-toerana. Nofantarina tamin’izany ireo atrik’asa, ireo zaridaina fambolena ary ireo tranom-biby. Nanaraka ny fandaharana nataon’ny mpitarika ireo ankizy ary nankafy ny fiarahana. Nisy tamin’ireo ankizy no nanana fanontaniana, maro ireo liana tamin’ny hetsika ary tsy nisalasala izy ireo nametraka fanontaniana mahakasika ireo biby na momban’ny fampiofanana. Mety ho hisy tokoa ireo ankizy hisafidy ny hamboly sy hiompy tamin’ny alalan’iny fitsidihana iny.

Tohin’ny fotoana sy ny fisakafoanana

Rehefa vita ny fitsidihana dia naka aina ny rehetra ary nisy fizarana mofo. Rehefa velombelon’aina iny dia raikitra ny fanafanan-tena narahan’ny filalaovana baolina kitra.

Tonga ny mitatao vovonana, fotoana hisakafoanana izay nankafizana ireo nahandron’ireo mpahandro roa eto amin’ny fikambanana. Ny sakafo tamin’izany ? : riz cantonnais niaraka tamin’ny saosisy sy lasary laisoa izay tena nakafizin’ny ankizy miaraka amin’ny tsindrin-tsakafo akondro. Nisy koa ny fizarana ranom-boankazo nandritry ny fisakafoanana mba hanamarihana tsara ny lanonana.

Danse avec les enfants

 

Fandravahana tarehy, fakana aina sy fisaintsainana

Rehefa voky tsara ny kibo dia nitohy indray ny fanentanana. Julie sy i Marion no nanentana ny fandokoana tarehy. Niova ho fotoana nakana aina nankafizin’ny ankizy ity fandokoana tarehy ity. Naneho ny fahaizana mamorona tokoa ireo mpanentana : Pirates, mpanjaka vavy kely, voninkazo, biby no nadravaka ny tarehin’ireo ankizy.

maquillage avec JulieMaquillage

 

 

 

 

 

 

Deux garçon du CHT

Nibaliaka ny masoandro izay nanome hafanana ny tontolo andro, namaranana izany ny hetsika nataon’i Julie momban’ny fakana aina sy fisaintsainana, atrik’asa izay tena ankafizin’ireo ankizy ary tian’izy ireo ny mampihatra azy.

détente des enfants

Veloma farany

Iny fotoana iny ihany koa no nahafahan’i Nathanaël, tale lefitry ny fikambanana, nanambara ny fandehananay tamin’ireo ankizy. Fotoana feno fihetseham-po. Mba hampitony ny fo dia nofaranana tamin’ny fankafizana chocolat sy akondro ny fotoana.

Nathanaël avec les enfants

Fodiana nakany amin’ny CHT narahin-kira, fahatsiarovana vaovao no miraikitra ao an-doha.

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus
Lire aussi :   Ireo mpilatsaka antsitra-po mihetsika eto Madagasikara

…lasa izao