Portrait Elisé

 

 

Nanomboka ny taona 2013 i Elisée no niasa teto amin’ny Grandir à Antsirabe. Miandraikitra ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanana ara-bola izy. Andeha ary ho fantarintsika eto ambany ny anjara asany, ny momba azy ary ny maha izy azy.

 

 

 

 

 

 

Favicon Grandir Ailleurs  Elisée, afaka mba soritsoritanao aminay ve ny lalana efa nizoranao ?

Niasa eritaona mahery tamina ONG miasa ho an’ny fahasalamana ara-pananahan’ny tanora aho. Taorian’izay dia voaray ho mpitantana mpanampy, sady nandrindra ny ara-taratasy  no nitantana ihany koa ny ara-bola. Anjara andraikitro nisongadina tamin’izany ny fanaovana ny fafana Excel izay ahafahana mamaritra amin’ny fomba tsotra ny haben’ny vato, fasika, … ilaina amin’ny asa fanorenanana foto-drafitrasa maro. Asa izay tsy dia nety tamiko loatra io.

Favicon Grandir Ailleurs Dia rehefa tonga teto amin’ny Grandir à Antsirabe…

Izay indrindra, tamin’ny 2013. Taona ray  taorian’io  dia nahazo ny mari-pahaizana momba ny fitantanana aho. Mahakasika indrindra ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa sy ny fandaminana ny « visa de courtoisie » an’ireo mpilatsaka antsirapo sy ireo mpanao « services civiques » ny asako. Andraikitro ihany koa ny manara-maso tetikasa sasantsasany toy ny fanorenana ny « Centre d’Hébergement Temporaire ». Amin’ny maha mpiandraikitra ny fitantanan-draharaha ny tenako dia ao anatin’ny asako ny fanaraha-maso ireo taratasy ara-panjakana, ny fanambarana ara-tsôsialy sy ny hetra.  Misy fotoana ihany koa aho manampy ny mpandrafitra raha ilaina.

Favicon Grandir Ailleurs Tamin’ny 2015, efa niandraikitra ny fanaraha-maso asa fanorenana lehibe iray  enao…

Ie, tena nametraka tsiaro tsara maro ho ahy mihintsy izay. Izaho mantsy tamin’izany no tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fananganana ny sekoly ambaratonga fototra (EPP) eny Miaramasoandro. Voalohany tamin’ny fiainako tamin’izany ny hoe nanangana zavatra hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany, mipetraka ho tantara ho ahy mihintsy iny !

Favicon Grandir Ailleurs Manao ahoana ny ahitanao ny ho avin’ny fikambanana ?

Tiako hoe hanokanantsika fotoana bebe kokoa ireo  ankizin’ny lalana. Eo ihany koa ny tokony hanampiantsika azy ireo hahita ny lalana ombany eo amin’ny fiainana sy izay ho asany any aoriana, ao anatin’izany koa ny  fampifandraisana azy ireo amin’ny fianakaviany indray. Ireo ankizy ireo mantsy no ho avin’ny firenena !

Portrait Elysé

 

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Raha biby aho dia « dauphin » amin’izy ireny tsy tia sehoseho. Sady tia manampy ny olona tra-doza izy no manana ilay toetra tia miombina sy tia mamonjy izay itoviako aminy.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha « héros » ianao ?

Ilay « héros » an’ilay horon-tsary mitohy amerikana Person of Interest : Reese. Mpiasa taloha tao amin’ny CIA izay noheverina ho maty izy, avy eo dia nampiasana olona manan-karena iray ka namorona « logiciel » iray ahafahana mamantatra izay olona voarohirohy anaty asa ratsy  isan’andro. Anjaran’i Reese avy eo no manao ny fanadihadihana sy miaro izay olona ho vonona. « Héros » iray izay miafinafina nefa miaro ny tsy manan-tsiny.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha hira ?

Dia HiraGasy. Vakoka Malagasy izy io sady mifono fahendrana sy mitahiry ny fomba ama-panao ny firenana. Tena ankafiziko !

Favicon Grandir Ailleurs Ny toetra tsaranao ary e ?

Fahamailona.

Favicon Grandir Ailleurs Ary ny toetra ratsy ?

Tsy dia ahitan-teny, mangina

Favicon Grandir Ailleurs Raha teny filamatra ?

Ny tena tiako dia ilay hoe : « S’unir pour bâtir, c’est grandir ensemble ».

 

Teny farany?

Nisy lehilahy manam-pahendrena izay namerimberina tamiko foana hoe mila mametraka marika eto  an-tany isika amin’ny fandalovana eto, ny fiainana mantsy mandalo dia miserana

 Favicon Grandir Ailleurs Mino aho fa efa nanomboka nametraka marika ianao amin’ny asanao eto amin’ny fikambanana. (hehy)

Lire aussi :   Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !
Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

lire plus
“Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina” : fanentanana tao amin’ny CHT

“Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina” : fanentanana tao amin’ny CHT

SOLIMEDA, fikambanana mpianatra ho mpitsabo avy any Amiens France, manao fanofanana sy fanentanana miompana amin’ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Tanora folo izy ireo no niorim-ponenana vetivety teto Antsirabe mandritra ny iray volana, nanao izany fizarana traikefa izany tamina fikambanana samihafa eto an-toerana, anisan’izany i Grandir à Antsirabe.
I Marion, mpirotsaka an-tsitrapo avy amin’ny Grandir Ailleurs no mitantara aminao ny zavatra hitany sy natrehany !

lire plus
Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Efa retsika teto kosa ny akon’ny seho tao amin’ny B’Art Haingo sy ny ny tao amin’ny Alliance française tamin’ny taona lasa e ? Dia indro indray ary ny ambangovangon’ny seho andiany faha-4 : tao amin’ny efitrano lehiben’ny kolejy la Providence, ny sabotsy 6 jolay lasa teo. Tolak’andro tao anaty mozika mafana arahana deboka aponga miredona, ravahana dihy mirindra, niarahana tamin’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT.

lire plus
Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Maro ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny fanentanana natao tamin’ireo mpanabe. Afaka nilaza hevitra sy nandrava finoanoam-poana samihafa toy ny hoe ny fampiasana kapaoty miteraka fahalemena eo amin’ny lehilahy. Sahy nametraka fanontaniana samihafa ny mpiofana: tsy nisy ny fadifady, tena nahafinaritra!

lire plus
BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus
Zo fototra ho an’ny ankizy ny miaina anivon’ny fianakaviany

Zo fototra ho an’ny ankizy ny miaina anivon’ny fianakaviany

Ankoatry ny misakafo, mitafy, matory am-pilaminana, milalao dia manan-jo hiaina anatina fianakaviana ny ankizy, ny zaza. Araka ny voalaza ao amin’ny « Convention Internationale des droits de l’enfant » (CIDE) dia zo fototra ho an’ny ankizy ny miaina anaty fianakaviana.

lire plus

Portrait Elysé