Portrait Elysé

 

 

Portrait Elisé

 

 

Nanomboka ny taona 2013 i Elisée no niasa teto amin’ny Grandir à Antsirabe. Miandraikitra ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanana ara-bola izy. Andeha ary ho fantarintsika eto ambany ny anjara asany, ny momba azy ary ny maha izy azy.

 

 

 

 

 

 

Favicon Grandir Ailleurs  Elisée, afaka mba soritsoritanao aminay ve ny lalana efa nizoranao ?

Niasa eritaona mahery tamina ONG miasa ho an’ny fahasalamana ara-pananahan’ny tanora aho. Taorian’izay dia voaray ho mpitantana mpanampy, sady nandrindra ny ara-taratasy  no nitantana ihany koa ny ara-bola. Anjara andraikitro nisongadina tamin’izany ny fanaovana ny fafana Excel izay ahafahana mamaritra amin’ny fomba tsotra ny haben’ny vato, fasika, … ilaina amin’ny asa fanorenanana foto-drafitrasa maro. Asa izay tsy dia nety tamiko loatra io.

Favicon Grandir Ailleurs Dia rehefa tonga teto amin’ny Grandir à Antsirabe…

Izay indrindra, tamin’ny 2013. Taona ray  taorian’io  dia nahazo ny mari-pahaizana momba ny fitantanana aho. Mahakasika indrindra ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa sy ny fandaminana ny « visa de courtoisie » an’ireo mpilatsaka antsirapo sy ireo mpanao « services civiques » ny asako. Andraikitro ihany koa ny manara-maso tetikasa sasantsasany toy ny fanorenana ny « Centre d’Hébergement Temporaire ». Amin’ny maha mpiandraikitra ny fitantanan-draharaha ny tenako dia ao anatin’ny asako ny fanaraha-maso ireo taratasy ara-panjakana, ny fanambarana ara-tsôsialy sy ny hetra.  Misy fotoana ihany koa aho manampy ny mpandrafitra raha ilaina.

Favicon Grandir Ailleurs Tamin’ny 2015, efa niandraikitra ny fanaraha-maso asa fanorenana lehibe iray  enao…

Ie, tena nametraka tsiaro tsara maro ho ahy mihintsy izay. Izaho mantsy tamin’izany no tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fananganana ny sekoly ambaratonga fototra (EPP) eny Miaramasoandro. Voalohany tamin’ny fiainako tamin’izany ny hoe nanangana zavatra hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany, mipetraka ho tantara ho ahy mihintsy iny !

Favicon Grandir Ailleurs Manao ahoana ny ahitanao ny ho avin’ny fikambanana ?

Tiako hoe hanokanantsika fotoana bebe kokoa ireo  ankizin’ny lalana. Eo ihany koa ny tokony hanampiantsika azy ireo hahita ny lalana ombany eo amin’ny fiainana sy izay ho asany any aoriana, ao anatin’izany koa ny  fampifandraisana azy ireo amin’ny fianakaviany indray. Ireo ankizy ireo mantsy no ho avin’ny firenena !

Portrait Elysé

 

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Raha biby aho dia « dauphin » amin’izy ireny tsy tia sehoseho. Sady tia manampy ny olona tra-doza izy no manana ilay toetra tia miombina sy tia mamonjy izay itoviako aminy.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha « héros » ianao ?

Ilay « héros » an’ilay horon-tsary mitohy amerikana Person of Interest : Reese. Mpiasa taloha tao amin’ny CIA izay noheverina ho maty izy, avy eo dia nampiasana olona manan-karena iray ka namorona « logiciel » iray ahafahana mamantatra izay olona voarohirohy anaty asa ratsy  isan’andro. Anjaran’i Reese avy eo no manao ny fanadihadihana sy miaro izay olona ho vonona. « Héros » iray izay miafinafina nefa miaro ny tsy manan-tsiny.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha hira ?

Dia HiraGasy. Vakoka Malagasy izy io sady mifono fahendrana sy mitahiry ny fomba ama-panao ny firenana. Tena ankafiziko !

Favicon Grandir Ailleurs Ny toetra tsaranao ary e ?

Fahamailona.

Favicon Grandir Ailleurs Ary ny toetra ratsy ?

Tsy dia ahitan-teny, mangina

Favicon Grandir Ailleurs Raha teny filamatra ?

Ny tena tiako dia ilay hoe : « S’unir pour bâtir, c’est grandir ensemble ».

 

Teny farany?

Nisy lehilahy manam-pahendrena izay namerimberina tamiko foana hoe mila mametraka marika eto  an-tany isika amin’ny fandalovana eto, ny fiainana mantsy mandalo dia miserana

 Favicon Grandir Ailleurs Mino aho fa efa nanomboka nametraka marika ianao amin’ny asanao eto amin’ny fikambanana. (hehy)

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

lire plus
Ny fanomanana ny maraude

Ny fanomanana ny maraude

(…)Aminin’ny 5ora ! miala eny am-piasana daholo ireo ekipa maraude mihazo ny lalana makany amin’ny « Maison de Grandira ». Avy hatrany dia any an-dakozia mikarakara ny sakafo ariva sy ny farilac ary dité, ho an’ireo ankizy matory eny amin’ny lalana (…)

lire plus

Fampisehoana nataon’ny ankizin’ny CHT

SHOWCASE : Fampisehoana dihy sy hiran'ny ankizin'ny CHT → Ny sabotsy 29 oktobra 2017 Ny sabotsy 28 oktobra 2017 no notanterahina teto Antsirabe ny hetsika voalohany amin’ny fami ntinana ny fampianarana mozika ho an’ireo ankizin’ny trano fampiantranoana...

lire plus
Lire aussi :   Hetsika fanentanana momba ireo ankizy miaina eny amin'ny lalana
« Maraude » : andao ho resahantsika !

« Maraude » : andao ho resahantsika !

Isaky ny alatsinainy sy alakamisy alina amin’ny 8 ka hatramin’ny 11 alina, ny Ekipa Mpirotsaka an-dalambe amin’ny Alina (Equipe Mobile d’Aide – EMA) avy ato amin’ny Grandir à Antsirabe dia mirotsaka eny an-dalambe manao « maraude ». Mamantatra sy mihaona amin’ireo ankizy matory eny an-dalana . Ny EMA dia mampisitraka ireo ankizy matory eny an-dalana fitsaboana, fanabeazana sy fanarahana ara-tsosialy eny amin’ny toerana iainan’izy ireo : eny amin’ny lalana.

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Seho Ara-dalana #5: Seho ho an’ny Daholobe!

Nahafantatra ilay seho Ara-dalana #4 tamin’ny volana jolay lasa teo ianao? Ity indray ny andiany faha-5: ny Alarobia 02 oktobra tolak’andro lasa teo tao amin’ny “Salle d’oeuvre Catholique”no nanaovana ny izany, nampitondrana ny anarana hoe: Seho hoa n’ny Rehetra. Nafanan’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT sy ireo vahiny hafa ny sehatra ka dia tena nahafinaritra tsy nisy toy izany.

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Fialana kely amin’ny MAHAZATRA

Ny zoma 30 Aogositra lasa teo, niaraka nivoka kely indray ny mpiara miasa rehetra sy ireo ankizy ao amin’ny Centre d’Hebergement Temporaire(CHT), niverina tany Betafo indray fa mbola tsy afapo! Hafaliana no nandravaka ny tontolo andro! Manasa anao ary hamaky fa tantarainay aminao ny tontolo andro tany 😊

Portrait Tsitoha : Talen’ny fikambanana Grandir à Antsirabe

Portrait Tsitoha : Talen’ny fikambanana Grandir à Antsirabe

Nanaiky ny hametraka fanamby lehibe I Tsitoha, ny taona 2014, dia ny ho talean’ny Grandir à Antsirabe. Tsy nitsahatra nitady paik’ady mahomby hampandrosoana ny fikambanana izy nanomboka hatreo. Andeha ary hosoritsoritantsika eto izany lalana nodiaviny izany.

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

« Aoka fa tsy tsara ny zava-mahadomelina » : fanentanana tao amin’ny CHT

SOLIMEDA, fikambanana mpianatra ho mpitsabo avy any Amiens France, manao fanofanana sy fanentanana miompana amin’ny fahasalamana sy ny fahadiovana. Tanora folo izy ireo no niorim-ponenana vetivety teto Antsirabe mandritra ny iray volana, nanao izany fizarana traikefa izany tamina fikambanana samihafa eto an-toerana, anisan’izany i Grandir à Antsirabe.
I Marion, mpirotsaka an-tsitrapo avy amin’ny Grandir Ailleurs no mitantara aminao ny zavatra hitany sy natrehany !

MG

Portrait Elysé