Portrait Elisé

 

 

Nanomboka ny taona 2013 i Elisée no niasa teto amin’ny Grandir à Antsirabe. Miandraikitra ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanana ara-bola izy. Andeha ary ho fantarintsika eto ambany ny anjara asany, ny momba azy ary ny maha izy azy.

 

 

 

 

 

 

Favicon Grandir Ailleurs  Elisée, afaka mba soritsoritanao aminay ve ny lalana efa nizoranao ?

Niasa eritaona mahery tamina ONG miasa ho an’ny fahasalamana ara-pananahan’ny tanora aho. Taorian’izay dia voaray ho mpitantana mpanampy, sady nandrindra ny ara-taratasy  no nitantana ihany koa ny ara-bola. Anjara andraikitro nisongadina tamin’izany ny fanaovana ny fafana Excel izay ahafahana mamaritra amin’ny fomba tsotra ny haben’ny vato, fasika, … ilaina amin’ny asa fanorenanana foto-drafitrasa maro. Asa izay tsy dia nety tamiko loatra io.

Favicon Grandir Ailleurs Dia rehefa tonga teto amin’ny Grandir à Antsirabe…

Izay indrindra, tamin’ny 2013. Taona ray  taorian’io  dia nahazo ny mari-pahaizana momba ny fitantanana aho. Mahakasika indrindra ny fandoavana ny karaman’ny mpiasa sy ny fandaminana ny « visa de courtoisie » an’ireo mpilatsaka antsirapo sy ireo mpanao « services civiques » ny asako. Andraikitro ihany koa ny manara-maso tetikasa sasantsasany toy ny fanorenana ny « Centre d’Hébergement Temporaire ». Amin’ny maha mpiandraikitra ny fitantanan-draharaha ny tenako dia ao anatin’ny asako ny fanaraha-maso ireo taratasy ara-panjakana, ny fanambarana ara-tsôsialy sy ny hetra.  Misy fotoana ihany koa aho manampy ny mpandrafitra raha ilaina.

Favicon Grandir Ailleurs Tamin’ny 2015, efa niandraikitra ny fanaraha-maso asa fanorenana lehibe iray  enao…

Ie, tena nametraka tsiaro tsara maro ho ahy mihintsy izay. Izaho mantsy tamin’izany no tompon’andraikitra voalohany tamin’ny fananganana ny sekoly ambaratonga fototra (EPP) eny Miaramasoandro. Voalohany tamin’ny fiainako tamin’izany ny hoe nanangana zavatra hatramin’ny voalohany ka hatramin’ny farany, mipetraka ho tantara ho ahy mihintsy iny !

Lire aussi :   LAURA, MPILATSAKA ANTSITRA-PO 2.0
Favicon Grandir Ailleurs Manao ahoana ny ahitanao ny ho avin’ny fikambanana ?

Tiako hoe hanokanantsika fotoana bebe kokoa ireo  ankizin’ny lalana. Eo ihany koa ny tokony hanampiantsika azy ireo hahita ny lalana ombany eo amin’ny fiainana sy izay ho asany any aoriana, ao anatin’izany koa ny  fampifandraisana azy ireo amin’ny fianakaviany indray. Ireo ankizy ireo mantsy no ho avin’ny firenena !

Portrait Elysé

 

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Raha biby aho dia « dauphin » amin’izy ireny tsy tia sehoseho. Sady tia manampy ny olona tra-doza izy no manana ilay toetra tia miombina sy tia mamonjy izay itoviako aminy.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha « héros » ianao ?

Ilay « héros » an’ilay horon-tsary mitohy amerikana Person of Interest : Reese. Mpiasa taloha tao amin’ny CIA izay noheverina ho maty izy, avy eo dia nampiasana olona manan-karena iray ka namorona « logiciel » iray ahafahana mamantatra izay olona voarohirohy anaty asa ratsy  isan’andro. Anjaran’i Reese avy eo no manao ny fanadihadihana sy miaro izay olona ho vonona. « Héros » iray izay miafinafina nefa miaro ny tsy manan-tsiny.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha hira ?

Dia HiraGasy. Vakoka Malagasy izy io sady mifono fahendrana sy mitahiry ny fomba ama-panao ny firenana. Tena ankafiziko !

Favicon Grandir Ailleurs Ny toetra tsaranao ary e ?

Fahamailona.

Favicon Grandir Ailleurs Ary ny toetra ratsy ?

Tsy dia ahitan-teny, mangina

Favicon Grandir Ailleurs Raha teny filamatra ?

Ny tena tiako dia ilay hoe : « S’unir pour bâtir, c’est grandir ensemble ».

 

Teny farany?

Nisy lehilahy manam-pahendrena izay namerimberina tamiko foana hoe mila mametraka marika eto  an-tany isika amin’ny fandalovana eto, ny fiainana mantsy mandalo dia miserana

 Favicon Grandir Ailleurs Mino aho fa efa nanomboka nametraka marika ianao amin’ny asanao eto amin’ny fikambanana. (hehy)

Lire aussi :   Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Fivoahana niaraka tany

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus

Tatitra ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny tambazotra OSCAPE !

Faran’ny septambra teo no nanatanterahana ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny vondrona OSCAPE eto Antsirabe. Nandritry ny telo andro no nadraisana ireo ankizi’ny fikambanana mpikambana ao amin’ny vondrona ary anisan’izany ny...

Lire aussi :   Portrait/ Faranah, ilay ao ambadikin'ny fakan-tsary
lire plus

Portrait Elysé