Tatitra ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny tambazotra OSCAPE !

Faran’ny septambra teo no nanatanterahana ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny vondrona OSCAPE eto Antsirabe. Nandritry ny telo andro no nadraisana ireo ankizi’ny fikambanana mpikambana ao amin’ny vondrona ary anisan’izany ny ankizin’ny fikambanana Grandir à Antsirabe.

Fihaonana mampialavoly eo amin’ny samy fikambanana

Nitovy tamin’ny herintaona ihany, ity hetsika ity dia tafiditra ao anatin’ny « commission sport et loisir » ao amin’ny tambazotra. Ny tanjona nadritra ny telo andro ? mampiroborobo ny fihaonana amin’ny fikambanana ary manamafy ny fifandraisana efa misy eo amin’ny samy mpikambana, eo amin’ny samy ankiz ary eo amin’ny samy mpanabe ka tao no nisy tena navitrika tamin’ny filatsahana antsitra-po.

Enfants et éducateurs du cht

Samy nahazo ny anjara tandrify azy

Teo amin’ny kianja lehibe izay nampidramin’ny orinasa Star no nihaonan’ireo fikambanana 12 izay nahitana hetsika karazany 32 : fanatanjahantena, Lalao, fampisehoana sy dihy. Tsy hitahita akory dia tapitra ny telo andro !

Nanomboka tamin’ny fandaminana ny toerana ny maraina, narahan’ny filatroana nataon’ireo fikambanana sy ny kabarin’ireo manam-pahefana. Tsindrina manokana ny fanentanana tamin’ny alalan’ny tanisa sy dihy nataon’ny ankizin’ny fikambanana zaza mendrika.

olona telo milahatra Olona telo manao tanisa

Teo amin’ny lalao indray dia maro ireo safidy ka tsy hay izay safidiana : « échec », kanety na koa katro. Teo amin’ny fanatanjahan-tena ihany koa dia nalalaka ny safidy : baskety, kitra sy fifaninanana hazakazaka. Niforona ho azy ny ekipa mifangaro eo amin’ny samy mpikambana ary nanomboka nifandray izy ireo.

Kanety Ankizy-katro Basket

Ankizin’ny CHT tena nafana fo

Nosahanin’ireo mpanabe mpanao fanatanjahan-tena, Toky sy Arsène, miaraka amin’ireo mpilatsaka antsitra-po 6 ireo ankizy CHT miisa 20, izay afaka nisitraka iny fotoana feno ezaka sy fifanakalozana iny. Ny sasany tamin’izay ireo aza moa dia tena niavaka tokoa : ohatra tamin’izany ny nahazoan’ny mpilalaon’ny fikambanana voalohany tamin’ny toraka kapoaka !

Lire aussi :   Andiany faharoa amin’ny « forum des associations » karakarain’ny OSCAPE

Ankizy sy mpanabe misakafo

Sakafo ô !

Ny atoandro dia isy ny fiaraha-misakafo ! Ny fikambanana tsirairay no nitondra ny sakafo (mitovy ho an’ny rehetra mba hisian’ny fitoviana) sady nanararaotra ny fotoana mba hifanankalozana amin’ny hafa.

Ny tapak’andro hariva farany dia voamariky ny fizarana diplaoma ho an’ny tsirairay, ny fizarana yaourt avy amin’ny orinasa Socolait ary fanomezana ho an’ny ankizy tsirairay.

Fisaorana lehibe ho an’ny tambazotra OSCAPE dia amin’ny herin-taona indray ho an’ny andiany fahatelo !

Mizara loka ho an'ny ankizy

Fivoahana niaraka tany

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Noely teny anivon’ny tontolo, tany amin’ny toeram-pambolen-kazo ho an’ny ankizy tao amin’ny trano fandraisana vonjimaika !

Ary raha somary hitondra kely anao hiverina any amin’ny 2018 fotsiny amin’ity lahatsoratra ity? Tamin’ny 20 desambra, vory lanina nifety ny noely niaraka ny ankizy rehetra ao amin’ny trano fandraisana vonjimaika sy ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe manontolo ! andro tsara aoka izany teny anivon’ny tontolo, tsiahy fohy mahakasika iny tontolo andro nahafinaritra iny.

lire plus

Andiany faha 3 amin’ny fampisehoana mozika nataon’ny ankizy tao amin’ny Alliance Française Antsirabe

Araka ny efa nampanantenana dia tamin’ny 15 desambra 2018 lasa teo no natao ny fampisehoana « Ara-Dalana » andiany faha-3 notontosain’ny ankizy ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika.

Lire aussi :   Fivoriam-be voalohan’ny mpikambana ao ami’ny tambazotra OSCAPE
lire plus

Tatitra ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny tambazotra OSCAPE !