PORTRAIT : Nanomboka tamin’ny taona 2013 no tonga tato amin’ny Grandir à Antsirabe i Toky. Misy an’i Toky avokoa ny toerana rehetra.

Hatrany any birao amin’ny maha mpanampy amin’ny fitantanan-draharaha sy ara-bola azy. Hita miaraka lalandava amin’ny ankizy ihany ko amin’ny maha ekipa mpilatsa an-dalambe amin’ny alina azy (EMA) amin’ny « maraude » sy ny maha tompon’andraikitra ny CinéRue azy. Fiantsoantso sy fiangaviana amin’ireo asa madinidinika hafa ihany koa. Ankoatra ny sehatry ny asa dia mankafy mahandro sy mikirakira mozika ranamana.

Favicon Grandir Ailleurs Zarao aminay aloha Toky ny miafina ao ambadikan’izany andraikitra maro sahaninao izany ?!

Ampahany amin’ny asako ny mandoa ireo fakitora , ny mandrindra ny fandeham-bola na ihany koa mandeha any amin’ireo biraom-panjakana samihafa amin’ny fikarakarana ireo taratasy isankarazany. Somary mampivezivezy kely io andraikitra io, indraindray eto Antsirabe ihany indraindray miakatra any Antananarivo. Ankoatra izay, isaky ny alatsinainy sy ny alakamisy alina, mandeha manao « maraude » izahay ao amin’ny Ekipa Mpilatsa An-dalambe amin’ny alina (EMA) : manentana sy manao ireo kilalao iarahana amin’ny ankizin’ny lalana tsidihanay eny. Anisan’ny tena tiako io asakao io. Mbola misy ilay fanomanana ny CinéRue ihany koa, izay atao isaky ny zoma hariva. Mandefa horonan-tsary na dessin animé na horonan-tsary fanadihadihana eny an-dalana izahay.

Favicon Grandir Ailleurs Mahakasika an’io asa farany io ahoana no ifidiananao ny zavatra alefa ?

Afaka mijery daholo aloha na ny kely na ny lehibe. Araka izany dia mila mety ho an’ny rehetra ny zavatra alefa. Mifototra amin’ny fanabeazana sy fampialana voly hatrany ny horonan-tsary alefa. Miezaka ihany koa hoe horonan-tsary vao vaovao no ampijerena. Tiako ihany koa hoe mampahafantatra zavatra maro ho azy ireo ny horonan-tsary fidina.

Favicon Grandir Ailleurs Misy fotoana tokoa hono mahandro Toky…

Ie ! Alohan’ny andeha « maraude », miaraka misakafo daholo aloha ny ekipa. Matetika hoe izaho no eo alohan’ny vilany mikarakara ny nahandro. Mila atoa matsiro mba hampazoto homana ny rehetra.

Lire aussi :   Portrait/ Mamy, tovovavy mpikirakira tarehimarika

 Favicon Grandir Ailleurs Nahoana kay Toky no nisafidy hiasa ato amin’ny Grandir à Antsirabe ?

Mpametaka ireny « paraboles » ireny ny asako taloha, no sady nanao mpanentana sy DJ tamina karaoke iray. Nisy fotoana ihany koa aho nanao mpanentana ara-pananahana tamin’ny tanora ; ankoatra izay dia efa niasa tamina orina iray izay aho, mpanao pompin-drano tamina toerana  misitaka an’Antsirabe, afaka nifanakalo tamin’ireo mpisitraka aho tamin’izany. Tamin’izany no nahafantarako hoe aleo miasa amina zavatra tiana sady manampy ny mpiara-belona : dia Grandir à Antsirabe tafiditra tsara ao anatin’izany !

Favicon Grandir Ailleurs Inona ny fahatsiarovana iray tsara indrindra ho anao tato amin’ny fikambanana?

Takariva iray izay, niarahana tamin’ny ankizy sy ny mpanabe ary ireo mpitsidika avy amin’ny Grandir Aventure. Niara-nihira sy nikalokalo  teo amoron’afo izahay tamin’izay. Nisy fitonotonona hena sy masikita ihany koa. Takariva nahafahana nifanakalo sy nihomehy niaraka : tena mbola tsaroako foana !

 

Portrait chinois…

Favicon Grandir Ailleurs Raha biby ianao dia ?

Boloky! satria tiako ny mampiomehy olona amin’ny famerenako ny fomba fitenenany

Favicon Grandir Ailleurs Zava-maniry ?

Hazo, ialokalofana raha sendra hain’andro. Hangalan’aina raha sendra havisanana. Iresadresahana sy ifanankalozana.

Favicon Grandir Ailleurs Ary raha héros ?

Kyle XY, mahay manamboatra ireo zavatra simba rehetra.

Favicon Grandir Ailleurs Zavatra mamy ?

Chocolat amin’ny Saint Valentin. Tonga dia mitsonika avy hatrany ao am-bava, mampatsiaro zavatra maro ny tsirony.

Favicon Grandir Ailleurs Toetra tsara ary e?

Tia manampy olona aho!

Favicon Grandir Ailleurs ary toetra ratsy ?

Tsy mahatapaka-hevitra aho, misy fisalasalana foana.

Favicon Grandir Ailleurs Hamaranana azy ary?

Hoy aho hoe ” l’avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ” ! Afaka manomboka alohan’ny rehetra ianao raha mifoha maraina.

Seho Ara-dalana #4 : seho ho an’ny ankizy !

Efa retsika teto kosa ny akon’ny seho tao amin’ny B’Art Haingo sy ny ny tao amin’ny Alliance française tamin’ny taona lasa e ? Dia indro indray ary ny ambangovangon’ny seho andiany faha-4 : tao amin’ny efitrano lehiben’ny kolejy la Providence, ny sabotsy 6 jolay lasa teo. Tolak’andro tao anaty mozika mafana arahana deboka aponga miredona, ravahana dihy mirindra, niarahana tamin’ireo ankizy miantrano ao amin’ny CHT.

lire plus

Fahasalamana no voalohan-karena, fanentanana SOLIMEDA

Maro ny fifanakalozan-kevitra nandritry ny fanentanana natao tamin’ireo mpanabe. Afaka nilaza hevitra sy nandrava finoanoam-poana samihafa toy ny hoe ny fampiasana kapaoty miteraka fahalemena eo amin’ny lehilahy. Sahy nametraka fanontaniana samihafa ny mpiofana: tsy nisy ny fadifady, tena nahafinaritra!

lire plus

BiblioPousse : vaky boky, fanabeazana, fialam-boly,…

Fifampizarana nataon’i Marion momba ny biblioPousse natrehany, izy no mitantara eto.
Alakamisy maraina, somary nanjombona ny andro, fa tsy maninona io : tsy mahasakana ny bibliopousse izany. Sady ny toetr’andro eto Antsirabe ange, tsy hitahita toy ny nahatongavan’ireo rahona ireo teo koa no mampiala azy teo e ! (tsy mena-mivadika toa andro ririnina).

lire plus

Fivoahana niaraka tany Ranomafana Betafo

Nivoaka kely ny renivohitra Antsirabe indray ny ekipa Grandir à Antsirabe sy ireo ankizy miantrano ao amin’ny Trano Fandraisana Vonjimaika ny zoma 12 aprily lasa teo. Nifampitaona maraina ny rehetra io andro io handeha hitodi-doha ho any Betafo hilona rano mafana sy hiala voly.

lire plus

Portrait/ Toky, olon’ny tsiky sy ny hehy