Alakamisy 22 martsa 2018 : fitokanana ny trano fandraisana vonjimaikan’ny fikambanana Grandir à Antsirabe

Fotoana mipetraka ho tantara

Mipetraka ho tantara mipetraka sy dingana lehibe ho an’ny fikambanana ny nanokanana ny trano fandraisana vonjimaika ny alakamisy 22 martsa 2018 tao amin’ny fokontanin’Ampatana Antsirabe, asa izay notanterahina tao anatin’ny enim-bolana !

Tontolo andro feno fihetseham-po, nihaonan’ireo tompon’andraiki-panjakana teto an-toerana, ireo orin’asa, ny fikambanana mpiara-miasa, ny ekipan’ny Grandir à Antsirabe rehetra ary tsy hadino indrindra indrindra ireo ankizin’ny trano fampiantranoana.

 

 

 

Ny trano no vaovao fa ny asa tsy miova

Ny taona 2016 no nandrafetana ny rafitra vaovaon’ny fikambanana ary nametrahana ny tetik’asa fiarovana ireo ankizy miaina eny an-dalam-be, niaraka tamin’ny fanokafana ny trano fampiantranoana vonjimaika izay trano nofan’ny fikambanana. Ny taona nifanesy manaraka dia nahitana fahavitrihana hirosoana mankany amin’ny fizakan-tenan’ny fikambanana izay manana ny trano fandraisana sy birao ankehitriny.

Trano vaovao, loko vaovao sy toerana vaovao ihany koa fa ny asa tsy miova : ny trano fampiantranoana vonjimaika dia mandray ireo ankizin’ny lalana 10 katramin’ny 15 taona, miaina eto Antsirabe. Manomboka amin’ny 5 ora hariva katramin’ny 7 ora sy sasany maraina no hisokafan’ny trano fandraisana ahafahan’ireo ankizy misitraka ny filana fototra : misakafo, misasa, henoina teny ary matory am-pilaminana.

fisaorana ho an’ireo niasa sy nikely aina tamin’ny fananganana

Ny lanonam-panokafana ihany koa no nahafahana nanome fisaorana mitafotafo ireo olona rehetra nandray anjara tamin’ny fananganana, na ny akaiky na ny alavitra : mpiasa 30 teto an-toerana, mpiofana injeniera 9 avy amin’ny sekoly CESI any Paris, vondrona tanora 7 nitsidika an’i madagasikara avy amin’ny mpandraharaha ara-pizahantany Grandir Aventure, ireo akipa izaiy nanaraka akaiky ny fananganana, nanomboka tamin’ny fanaovana ny drafitra katramin’ny famindrana entana. Farany, ireo mpiara-miasa sy mpandray anjara izay raha tsy nisy azy ireo dia tsy tanteraka ny fananganana.

Lire aussi :   Fandaharan'asan'ny Trano fampiantranoana vonjimaika (CHT)

vahiny mihaino kabary

Ny fanohanana sy ny fandavan-tenan’ireo mpiara-miasa dia tonga lanitra manga sy tontolo andro mahafinaritra tamin’iny fanokafana iny, nitondra fifaliana sy fanantenana.

Ny fandaharan’asan’ny tapak’andro maraina :

⇒ kabary fiarahabana nataon’i Franco Mahery, mpiandraikitra ny serasera sy fiaraha-miasa Grandir à Antsirabe

⇒ kabary ofisialy nataon’ireo tompon’andraiki-panjakana

⇒ fitsidihana ny toerana sy fijerena ireo sary nampiratiana (nahitana ny fandaharan’asa roa eto amin’ny fikambanana sy ny fivoaran’ny asa fanamboarana)

⇒ tsakitsaky sy fanalana hetaheta sy fifanankalozana teo amin’ny ekipa sy ireo vahiny nasaina

Ankizy roa lahy CHT   fitsidihana   fialana hetaheta

ekipa mandihy

Mba hamaranana an-kafaliana iny lanonana iny, dia niara-nadnihy ny ankizy sy ireo ekipan’ny fikambanana ! Hafaliana, fifampizarana ary fiainana ! ireo no nipetraka tsy ho adino ao anatin’ny mpikambanana tsirairay sy ny ankizy !

Ary ny tohiny?

Ary farany, iny lanonam-panokafana iny ihany koa no nampilazana ireo vinan-kasa manaraka : ny 2018 dia ho voamariky ny fanitarana ny trano amin’ny fanampiana rihana iray : handraisana birao vaovao, ahitana toerana fakana aina, ary efitra afaka hanatanterahina hetsika maro, natokana ho an’ny fampiofanana, fivoriana sy hetsika fialam-boly sy fitaizana ho an’ireo ankizy.

Mbola mamerina ny fankasitrahana lehibe izahay ho an’ireo mpiara-miasa rehetra, ary ho an’ireo izay nanolo-tena rehetra izay nahavitana tetik’asa  tsara tahaka izao ary mino ihany koa fa hitohy hatrany izany fiaraha-miasa izany.

Tatitra ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny tambazotra OSCAPE !

Faran’ny septambra teo no nanatanterahana ny andiany faharoa amin’ny hetsika « sport pour tous » izay karakarain’ny vondrona OSCAPE eto Antsirabe. Nandritry ny telo andro no nadraisana ireo ankizi’ny fikambanana mpikambana ao amin’ny vondrona ary anisan’izany ny...

Lire aussi :   ...lasa izao
lire plus

…lasa izao

…Nihazo ny lalana mankany amin’ny toeram-piompiana Tombontsoa izy ireo. I Njaka izay mpiofana tao amin’ny ekipan’ny PPER, niaraka tamin’ireo mpilatsaka antsitra-po julie sy i Marion ary koa ny mpanabe Arsène no niara-nisalahy nanomana ny tontolo andro tany amin’ny toeram-piompiana (…)

lire plus

Alakamisy 22 martsa 2018 : fitokanana ny trano fandraisana vonjimaikan’ny fikambanana Grandir à Antsirabe